بازی با شن و ماسه و آب و تاثیرات آن بر رشد و یادگیری کودکان

بازی با شن و ماسه و آب و تاثیرات آن بر رشد و یادگیری کودکان

بازی با شن و ماسه و آب تجربیات حسی را شکل می دهد که برای کودکان خردسال و پیش از دبستان جذابیت دارد. کودکان برای بازی با شن و ماسه و آب، نیاز به راهنمایی کمی دارند. بازی با شن و ماسه و آب نه تنها حواس کودکان را برمی انگیزاند، بلکه ذهن ها را به چالش می کشد و موجبات رشد همه جانبه آنها را به شرح زیر فراهم می کند:

تاثیر بازی با شن و ماسه و آب بر جنبه های متفاوت رشد کودکان

تاثیر بازی با شن و ماسه و آب بر رشد هیجانی-اجتماعی. بازی با شن و ماسه و آب زمینه های کار گروهی را برای کودکان فراهم می کند. آنها با استفاده از این مواد می توانند با هم، خانه یا جاده بسازند، عروسکشان را با آب بشویند، حباب های بزرگ بسازند و آنها را به هوا بفرستند. واقعیت این است که کار کردن و بازی با شن و ماسه و آب حتی برای کودکان افسرده و مضطرب، دلچسب و آرامش بخش است. کودکان معمولا هنگام بازی با شن و ماسه و آب افکار و احساسات خود را بیان می کنند.

تاثیر بازی با شن و ماسه و آب بر رشد جسمانی. کودکان با شکل دادن به شن و ماسه مرطوب، ماهیچه های کوچک ظریف خود را تقویت می کنند. کودکان از طریق بازی با شن و ماسه و آب مهارت های حرکتی ظریف خود را رشد می دهند و با کمک وسائل و ابزارهای عروسکی، مانند قیف و غربال یا سرند و پر کردن بطری از آب، با استفاده از قیف و غربال کردن شن و ماسه به وسیله یک سرند حرکات چشم و دست خود را هماهنگ می کنند. همچنین وقتی آب را با دو دست بلند کرده و آن را به فضای خارج از کلاس می برند، ماهیچه های بزرگ خود را تقویت می کنند.

تاثیر بازی با شن و ماسه و آب بر رشد شناختی. شن و آب از ملازم های طبیعی پژوهش های علمی اند و کودکان را با فعالیت هایی چون مشاهدات دقیق، طبقه بندی، مقایسه، سنجش و اندازه گیری و حل مسئله که از مهارتهای پایه و مهم در علوم است، درگیر می کنند. کودکان از این پژوهش ها در می یابند که آب به صورت مایع است؛ می تواند به اطراف پاشانده شود، به زمین ریخته و جریان یابد یا منجمد شود، و یاد می گیرند که شن و ماسه مواد جامدند که می توان آنها را الک یا سرند و با بیلچه زیرو رو کرد. وقتی کودکان شن و آب را با هم می آمیزند متوجه تغییر در هردو ماده می شوند. شن خنک وقتی با آب ممزوج می شود، سفت می شود و آب وقتی با شن ممزوج شود به کدری می گراید و چنانچه لمس می شود که از شن خشک و خنک تر است. کودکان وقتی ظرف های خالی را با آب پر می کنند به مفاهیم حجم و گنجایش پی می برند.

آنها وقتی مشاهده می کنند چه اشیائی به عمق آب می روند، یعنی در آن غوطه ور می شوند و کدام اشیاء روی آب شناور می مانند به روابط علت و معلولی پی می برند؛ به علاوه از طریق بازی با شن و ماسه و آب متوجه می شوند که ریختن مقدار ثابت آب و شن در ظروف گوناگون با شکل های بلند و باریک یا کوتاه و پهن تغییری در اندازه آنها ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر به نگهداری ذهنی مقدار که از مهارتهای پایه ریاضی کودکان است، دست می یابند.

تاثیر بازی با شن و ماسه و آب بر رشد زبانی. کودکان هنگام بازی با شن و ماسه و آب با واژه های نا آشنایی چون بذر و دانه پاشیدن، حباب کردن، چیزهای کم عمق، سطحی، یا عمیق آشنا می شوند و واژگان خود را بسط می دهند. از طریق بازی با شن و ماسه و آب با ابزارهایی چون آبکش و الک، غربال و سرند، بیلچه و جاده و خاک انداز و امثال آن آشنا می شوند. هنگامی که از شکل های الفبایی استفاده می کنند، در واقع مهارت های سواد آموزی خود را پایه ریزی می کنند و مهم ترین آنکه هنگام کسب تجربه و آزمایش با آب و شن و ماسه به طور طبیعی به پرسش و پاسخ می پردازند.

تاثیر بازی با شن و ماسه و آب بر رشد

آموزش به کودکان پیش از دبستان از طریق بازی با شن و ماسه و آب

محیط بازی با شن و ماسه و آب آنچنان سرگرم کننده و شادی آفرین است که گاهی فراموش می کنیم که در عین حال آزمایشگاه بزرگی برای یادگیری است. به نمونه های مذکور در زیر برای استفاده از بازی با شن و ماسه و آب برای کمک به کودکان در یادگیری محتوای آموزش در حوزه های متعدد ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی، فناوری، هنر و سوادآموزی توجه کنید.

آموزش سواد آموزی به کودکان از طریق بازی با شن و ماسه و آب: زبان و واژه های کودکان را با آشنا کردن آنها با اصطلاحاتی چون فشار آب، مواد نرم و سخت مثل خاک، شن، سنگریزه، حبوبات و امثال آن و ابزارهایی چون قیف یا سیفون، الک، آبکش و امثال آن توسعه دهید. سوال های باز پاسخی را مطرح کنید که کودکان را نه تنها به کار آزمایشی و تجربی ترغیب کند، بلکه زمینه های احساس عمیق شادی و لذت هنگام آب و شن بازی برای آنها به وجود می آورد.

کتاب هایی را که داستان هایی درباره بازی آب و شن در آن باشد، برای کودکان بخوانید. لوگوها یا علائم نوشتاری که کودکان را با متن های چاپی آشنا می کند در این بخش قرار دهید و قالب هایی را در اختیار کودکان بگذارید که هریک نشان دهنده یکی از حروف الفباست.

آموزش ریاضی به کودکان از طریق بازی با شن و ماسه و آب: وقتی از کودکان سوال می کنید برای پر کردن یک سطل به چند پیمانه شن نیاز است، عملا مفاهیم شمار و شمارش را به آنها یاد می دهید. یادگیری تناظر یک به یک را با کمک به کودکان در مشخص کردن تعداد لباس ها یا پیش بندهای آویزان بر چوب رختی و تعداد دانش آموزان قادر به بازی آب و شن، تسهیل کنید. برای تشریح و توصیف کمیت ها، واژه هایی نظیر کمتر، بیشتر، هم اندازه (یک جور، همان جور، برابر) را به کار گیرید.

کودکان را ترغیب کنید از اشیائی مانند صدف و ابزار برش کیک و نظیر آنها برای خلق شکل ها روی شن های نمناک استفاده کنند.

قالب ها و اشکال گوناگون حباب پخش کن را در اختیار کودکان بگذارید تا بدین وسیله به مفهوم هندسه پی ببرند. نظر کودکان را به این نکته جلب کنید که سوال شکل قالب، حباب های حلقه وار از آنجا خارج می شوند. برای ساختن قلعه یا قصر سنگی، وسائل استوانه ای یا مخروطی و جعبه های متنوع مکعبی در اختیار کودکان بگذارید.

برای آموزش مفاهیم اندازه گیری و سنجش کودکان بپرسید که برای پر کردن پیمانه ها در اندازه های متفاوت چند قاشق چایخوری شن یا آب مورد نیاز است.

آموزش علوم به کودکان از طریق بازی با شن و ماسه و آب : کودکان را با کاوش های دست اول مستقیم و بی واسطه با علوم فیزیک آشنا کنید؛ برای رسیدن به این هدف وسائلی چون سطوح شیب دار، دروازه، آب گذر یا ناودان، قیف و الک و… را در دسترس آنان بگذارید تا در بازی آب و شن بتوانند به کاوش و تحقیق بپردازند.

برای کودکان زمینه هایی فراهم کنید تا از طریق مشاهدات روزمره، در خارج از ساختمان و در هوای آزاد درباره علوم فیزیک اطلاعاتی کسب کنند.

تاثیر بازی با شن و ماسه و آب بر رشد

آموزش مطالعات اجتماعی به کودکان از طریق بازی با شن و ماسه و آب : برای ارتقاء درک کودکان از محیط و مردم از آنها بخواهید کارهایی را با آب و شن که از مردم دیده اند، تکرار کنند و انجام دهند. برای نمونه ممکن است کودکان کار زارعان در مزارع، باغبانان در باغ ها، کار مهندسان در پل سازی یا سدسازی و کار مردم عادی در تمیز کردن ساحل را دیده، تقلید و باز آفرینی کنند.

کودکان را در استنباط و برداشت هایشان از مردم و نحوه زندگی آنها راهنمایی کنید؛ برای نیل به این مقصود آنها را ترغیب کنید نقش راننده کامیون زباله کش، بولدوزر یا شن کش را بازی کنند.

آموزش هنر به کودکان از طریق بازی با شن و ماسه و آب : کودکان را تشویق کنید برای تولید موسیقی از آب استفاده کنند؛ برای این کار به آنها نشان دهید چگونه هوای بالای بطری که بخشی از آن از آب پر شده است را فوت کنند. نزدیک یا کنار میز آب، موسیقی آرامش طبیعت را پخش کنید.

همچنین عکس تندیس های سنگی یا مجسمه سازان بزرگ را در معرض دید کودکان قرار دهید.

آموزش فناوری به کودکان از طریق بازی با شن و ماسه و آب : ابزارهای فناوری را که کودکان می توانند در بازی شن و آب به کار ببرند به آنها نشان دهید، مثل چرخ آبی، دستگاه گرانش (قوه جاذبه) قرقره و امثال آن. برای اینکه کودکان را به فکر درباره مردم و فناوری وادارید، به آنها نشان دهید چگونه می توان با استفاده از بولدوزر، چرخ چاه یا پدالی برای جا به جایی خاک و آب استفاده کرد.

با در نظر گرفتن اجزای محتوا و مضمون برنامه های درسی گوناگون می توانید در بخش بازی با شن و آب فرصت های مناسب بسیاری را برای کشف و تجربه محیط و یادگیری برای کودکان فراهم کنید.

مقالات پیشنهادی:

اصول طراحی زمین بازی در فضای باز مهد کودک

انواع اسباب بازیها و بازی های با قاعده و تاثیرات آنها بر رشد کودکان

معیارهای انتخاب و راهنمای چیدمان اسباب بازی ها در پیش از دبستان

بازی برای کودکان ۱ تا ۳ ساله: بیش از ۶۸۰ بازی برای کودکان در مهد و خانه

بازیهای تخیلی کودکان و هر آنچه والدین باید از آن بدانند

انواع تجهیزات بازی کودکان در مهد کودک ها و پارک ها

نظرات

  • اردشیرپژوهشی
    پاسخ

    با بهترین درودها استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسم تبار ازخواندن مطالب ارزشمندتان بسیار لذت بردم .
    انتخاب هوشمندانه ی موضوعات، ترتیب و توالی مناسب در ارائه ی محتوا و به کارگیری نثری ساده و روان ، سایت تان را به منبع آموزشی مناسبی برای همه ی مربیان و آموزگاران تبدیل کرده است . به شما و همکاران تان خسته نباشید می گویم . سایت خوب شما را به هنرجویان دوره های تربیت مربی هنرکودک و دانشجویان دانشگاه هنر معرفی خواهم کرد. پاینده و برقرار باشید
    .با احترام . اردشیرپژوهشی آبان ۹۸