مطالعات اجتماعی در پیش دبستان شامل چه چیزهایی است؟

مطالعات اجتماعی در پیش دبستان شامل چه چیزهایی است؟

مطالعات اجتماعی ، آموزش درباره مردم است؛ مردم امروز چگونه زندگی می کنند و در گذشته چگونه زندگی می کردند، چگونه کار می کنند، چکونه با یکدیگر مدارا و مشکلاتشان را حل می کنند و چگونه از طریق اطرافیانشان شکل می گیرند و شکل می دهند. کودکان آموزش های اجتماعی را از دوران شیرخوارگی شروع می کنند. این کودکان با خزیدن، بالا رفتن، توجه کردن و ریخت و پاش کردن دنیای فیزیکی را کاوش می کنند.

در پیش دبستان، با انجام بازی های چند نفره (روی میز مانند منچ و غیره) و رفتن با سه چرخه در محوطه بازی مهارت های کشف و بازنمایی را یاد می گیرند. کودکان با توجه به برنامه روزمره ای که شما برقرار کرده اید و پیش بینی آنها، درباره زمان (تاریخ) یاد می گیرند: داستان خوانی قبل از خواب، دور هم جمع شدن بعد از کار در بخش های رغبت و رفتن به حیاط بعد ازناهار.

زمانی که امکانات بازی خرید و فروش را تدارک می بینید و کمک می کنید تا کودکان مطالبی در مورد شغل ها و خرید و فروش بیاموزند، به آنها اقتصاد و سواد مالی را آموزش می دهید. زمانی که آنها از یک فروشگاه، مطب یک دکتر و مغازه ابزار فروشی یا کفاشی دیدن می کنند، این آموزش ادامه دارد. زمانی که به کودکان پیش دبستانی درباره همکاری و چگونگی حل اختلاف در چیدن کلاس درس آموزش می دهید، در واقع به آنها (مسئولیت) شهرنشینی را آموزش می دهید. تجربه های هر روزه ای که به زندگی کودکان مربوط می شود اساس یادگیری در مطالعات اجتماعی است.

مولفه های مطالعات اجتماعی در پیش از دبستان

ما مولفه های مطالعات اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی را در مقوله های زیر تقسیم بندی کرده ایم:

فضاها و جغرافیا؛

مردم و چونگی زندگی آنها؛

مردم و حیط زیست آنها؛

مردم و گذشته آنها.

در ادامه هر یک از این مؤلفه ها را توضیح می دهیم:

مؤلفه فضاها و جغرافیا در مطالعات اجتماعی کودکان پیش دبستان

جغرافیا برای کودکان پیش دبستانی عبارت است از ویژگی های مکانی که در آن زندگی می کنند و روابط بین آن مکان با مکان های دیگر. جغرافیا به عنوان یکی از مؤلفه های مطالعات اجتماعی همچنین شامل ویژگی های فیزیکی دنیای کودکان و نیز بازنمایی این جغرافیاست.

وسایل مربوط به آموزش این مطالب عبارتند از سرسره ها، تاب ها و محوطه ای چمن زار با درخت و شیوه آموزش، و صحبت کردن در این باره اینکه چگونه این محوطه ها را مسیریابی کنیم. می توانید درباره بازنمایی جهت به این طریق بحث کنید که چگونه می توانیم به دستشویی برویم، به محوطه بازی برویم و از وسایل نقلیه همگانی استفاده کنیم. می توانید کودکان را تشویق کنید تا در بخش بازی با مکعب ها محوطه زندگی و همسایگان خود را بازسازی کنند و نیز نقشه های مربوط به جاهایی را که می روند را رنگ آمیزی کنند. هدف مهم این است که کودکان شروع به درک این مطلب کنند که نقشه ها، مکان های واقعی را نمایش می دهند.

پرسش هایی مانند پرسش های زیر می تواند به شما کمک کند درباره راه های ایجاد درک از فضا و جغرافیا در ذهن کودکان فکر کنید:

کجا زندگی می کنید؟ محله شما شبیه  چیست؟

کجا مردم از یک مکان به یک مکان دیگر می روند؟

نسبت (رابطه مکانی) شما با افراد و اشیاء دیگر چگونه است (مثلا، دور، نزدیک، بعدی، خارج، پشت)؟

نقشه چیست و چگونه به ما کمک می کند؟

نشانه های درک کودک از فضا و جغرافیا به عنوان یکی از مؤلفه های مطالعات اجتماعی

۱) وقتی یک بازی مانند منچ را بازی می کنند مهره خود را در جهت درستی حرکت دهند.

۲) برای ساختن کوه ها، تپه ها و رودها از شن مرطوب استفاده کنند.

۳) بدانند چگونه در مسیر دوچرخه (یا سه چرخه) سواری یا یک مانع در مسیر دو چرخه، مانور دهند.

۴) برای نمایش جاده ها و ساختمان ها از آجرک ها استفاده کنند.

مؤلفه فضاها و جغرافیا در مطالعات اجتماعی کودکان پیش دبستان

مؤلفه مردم و محیط زیست در مطالعات اجتماعی کودکان پیش دبستان

مردم و محیط زیست شامل راه هایی است که مردم محیط زیستشان را تغییر می دهند و از آن مواظبت می کنند. این مولفه از آموزش مطاعات اجتماعی برای کودکان پیش دبستان عبارت است از، مثلا شهرسازی، جاده سازی، ساختن بزرگراه ها و سدها، تمیز کردن پارک ها، بازیافت کردن و محافظت از فضای سبز. روش آموزش این موضوع ها برای کودکان پیش دبستانی این است که کودکان با کاوش در محیط اطراف منزل و مدرسه مطالبی فرا می گیرند که این اطلاعات می تواند به عنوان پایه ای برای رشد یادگیری آنها در مطالعات اجتماعی به کار رود و مربیان در مورد این اطلاعات با کودکان صحبت کنند.

در اینجا پرسش هایی مطرح می شود تا شما با اندیشیدن درباره آنها بتوانید به کودکان کمک کنید تا درباره چگونگی تاثیر انسان بر محیط زیست کاوش کنند:

چگونه می توانیم به جهان خود توجه و از آنها نگهداری کنیم.

بعضی از کارهای بدی که مردم با محیط زیست می کنند چیست؟ این کارها چگونه روی همه ما تاثیر می گذارد؟

نشانه های درک کودک از مردم و محیط زیست به عنوان یکی از مؤلفه های مطالعات اجتماعی

۱) آشغال ها را در سطل زباله کلاس و حیاط بیندازند.

۲) توجه کنند که، «اگر درخت حیاط بریده شود، دیگر سایه ای وجود نخواهد داشت.»

۳) کمک کنند تا کودکان آشغال های حیاط را جمع کنند.

مؤلفه مردم و گذشته در مطالعات اجتماعی کودکان پیش دبستان

مردم و گذشته آنان، موضوع تاریخ است. کودکان پیش دبستانی بر اینجا و حالا تمرکز می کنند. این کودکان درک درستی از گاهشناسی زمان (کرونولوژی: شرح وقایع بترتیب زمانی) ندارند که برای درک تاریخ لازم است. آنها به جای مفاهیم تاریخی، زمان را در رابطه با خودشان یاد می گیرند، در رابطه با جدول کارهای روزانه، آنچه دیروز انجام داده اند و آنچه فردا انجام خواهند داد.

کودکان پیش دبستانی عاشق در نظر گرفتن کارهایی هستند که امروز می توانند انجام دهند، ولی وقتی «بچه کوچولو» بودند نمی توانستند انجام دهند. این کودکان می توانند از داستان هایی از زمان ها و مکان های دیگر لذت ببرند، به شرط آنکه موضوع آن داستان ها به تجربه های خودشان مربوط باشد. پرسش های زیر می تواند به شما کمک کند تا بیندیشید که چگونه موضوع مردم و گذشته را که یکی از مولفه های مطالعات اجتماعی در پیش دبستان است، به کودکان آموزش دهید:

مردم و موجودات دیگر چگونه با گذشت زمان تغییر می کنند؟

ما گذشت زمان را چگونه اندازه گیری می کنیم؟

تفاوت میان زمان گذشته، حال و آینده چیست؟

نشانه های درک کودک از مردم و گذشته به عنوان یکی از مؤلفه های مطالعات اجتماعی

۱) کفش یک بچه شیرخوار را به دست بگیرد و بگوید «پای من قبلا اینقدر بود، حالا بزرگ شده ام.»

۲) بگوید: «خیلی، خیلی، خیلی قبل من به خانه خاله پوری رفتم.»

۳) وقتی نوبتش می شود از یک ساعت شنی استفاده کند.

ارتباط مطالعات اجتماعی با فرایند های یاددهی و یادگیری در پیش دبستان

مربی پیش دبستانی برای آموزش مطالعات اجتماعی به کودکان، بر دنیای کودکان در کلاس درس متمرکز می شود، جایی که این کودکان زندگی می کنند و چیزهایی را در اطراف خود می بینند. جدول زیر نشان می دهد چگونه محتوای مطالعات اجتماعی را با فرایندهای یاددهی و یادگیری (یعنی سایر موضوعات آموزشی در پیش دبستان) مرتبط کنیم. اولین ستون (از سمت راست) محتوای کلی مطالعات اجتماعی برای کودکان پیش دبستان است. ستون دوم برخی از راه های متعددی را نشان دادن می دهد که مربیان مطالعات اجتماعی می توانند این محتوا را به صورت موثری ارائه دهند. ستون آخر فهرست هدف های رفتاری یا رفتار مورد انتظار در پیوستار رشدی است. هنگامی که کودکان را درگیر این فعالیت ها می بینید، می توانید پیشرفت در مراحل رشد آنها را مشاهده و مشخص کنید. این اطلاعات به شما کمک می کند تا انواع محتوای مطالعات اجتماعی را که باید ارائه دهید و نیز روش های به کار گیری آن را تعیین کنید.

محتوای مطالعات اجتماعی آنچه مربیان می توانند انجام دهند رفتار های مورد انتظار از کودکان
فضاها و جغرافیا

(کودکان درباره جهان فیزیکی اطراف و اینکه چگونه آن را تغییر می دهیم، آموزش می بینند.)

برای اینکه مهارت های بازنمایی (نقشه خوانی) را شروع کنید، از بازی هایی مانند مارپله و غیره استفاده کنید.

دور یک میدان، مسیرهایی با مانع درست کنید تا کودکان با حرکت های ماهرانه از آن عبور کنند.

سایه یک درخت یا چوب پرچم را در ساعت های مختلف روز علامت بزنید و درباره تغییر اندازه آن صحبت کنید.

وقتی کودکان باغچه یا زمین را می کنند، توجه آنها را به خواص فیزیکی زمین جلب کنید: «سنگ و بتن زیاد داخل خاک هست. می خواهی یک الک به تو بدهم؟»

اشیاء و حوادث را کنجکاوی و مشاهده می کند.

برخوردش با مسائل و مشکلات با انعطاف است.

در جست و جوی علت و معلول است.

از دانش یا تجربه خود در موارد جدید استفاده کند.

از مکان اشیاء در فضا (بالا، پایین،…) آگاه باشید.

اشیاء و داستان ها را به زبان خودش تفسیر کند و نمایش دهد.

 

مردم و چگونگی زندگی آنها

(مشابهت ها و تفاوت های مردم را بشناسد و به آنها احترام بگذارد. تشخیص دهد که مردم به کارهای نیک و خدمات یکدیگر وابسته هستند؛ مهارت های اجتماعی را یاد بگیرند؛ نیاز به قانون و مقررات را درک کنند.)

هنگامی که در جریان کارهای روزمره مشکلی پیش می آید، برای مدیریت آن از مقرراتی که تعیین گردیده اند استفاده کنید: «مثل اینکه امروز برای یک میز شن بازی مشکلی پیش آمده. قانون ما می گوید باید جا برای بازی کردن همه باشد.»

 

برای ساختن چهره ها و نژادهای مختلف، رنگ، مداد شمعی، ماژیک و کاغذ در انواع رنگ های مختلف تهیه ببینید.

 

از خانواده ها برای شرکت در کلاس و بیان و مشارکت در فرهنگ های مختلف دعوت کنید.

 

در بخش بازی های نمایشی، وسایل جدیدی برای نمایش شغل هایی مانند، گل فروشی، تعمیرگاه ماشین، رستوران و بقالی بگذارید. از فروشگاه های مختلف در همسایگی بازدید کنید و درباره کارهای آنها صحبت کنید.

توانایی خود را در سازگار شدن با وضعیت جدید نشان می دهد.

احساسات خود را بشناسد و آنها را به طور مناسبی مدیریت کند.

در مورد حقوق خود جدی باشد.

از قوانین کلاس تبعیت کند.

با دیگر کودکان به خوبی بازی کند.

احساسات دیگران را بشناسد و نسبت به آنها پاسخ مناسب دهد.

به حقوق دیگران احترام بگذارد و در آن سهیم باشد.

برای حل کردن اختلافات از مهارت های خود استفاده کند.

از دانش و تجربه خود برای وضعیت جدید استفاده کند.

مردم و محیط زیست

(یادگیری چگونگی تاثیر مردم بر محیط زیست با تغییر دادن و محافظت آن.)

قطعات به درد نخور (خرت و پرت) را در اختیار کودکان قرار دهید تا با آنها مجسمه هایی خلق کنند.

در حیاط مهد کودک درخت بکارید و به بچه ها کمک کنید تا شاخ و برگ خشک درختان را جمع آوری کنند.

 

درباره تغییراتی که در محیط زیست نزدیک محل زندگی کودکان روی می دهد صحبت کنید (آتشی که چوب ها را نابود می کند، ماهی ای که به علت آلودگی می میرد، درختی که به علت ساخت جاده و یا پارکینگ بریده می شود.)

 

برای زباله ها سه محل برای جدا کردن پلاستیک، کاغذ و فلز ها تعیین کنید تا بازیافت کنید و از آنها در بخش آجرک ها و بخش هنر استفاده کنید.

به محیط کلاس و وسایل موجود در آن و نیز نگهداری از آنها توجه کنید.

اشیاء و حوادث را با کنجکاوی مشاهده کند.

برخوردش با مسائل و مشکلات با انعطاف باشد.

در جست و جو علت و معلول باشد.

از دانش و تجربه خود در موارد جدید استفاده کند.

 

مردم و گذشته

(یادگیری چگونگی تغییر مردم و چیزها در طول زمان)

از مادر بزرگ و پدر بزرگ ها دعوت کنید تا درباره کودکی شان صحبت کنند.

 

از کودکان بخواهید عکس های شیرخوارگی خود یا یک تکه لباس از آن زمان را بیاورند. درباره اینکه با گذشت زمان چه تغییراتی کرده اند بحث کنید.

پرسش هایی را برای کودکان مطرح کنید تا به آنها کمک شود گذشته را به یاد آورند: «دیروز وقتی به خانه رسیدی چه کردی؟»

اسباب بازی های زمان های گذشته کودکان را وارسی کنید. به کودکان بازی های دوره کودکی خود را آموزش دهید

اشیاء و حوادث را با کنجکاوی بررسی کند.

در جست و جو علت و معلول باشد.

آگاهی خود را از مفاهیم زمانی و ترتیب حوادث را نشان دهد.

 

مقالات مرتبط:

مهارت های پایه ریاضی کودکان پیش از دبستان و زمان و نحوه شکل گیری آنها در کودکان

آموزش علوم در پیش از دبستان شامل سه بخش اصلی است

چیستی و چرایی آموزش رویکردهای یادگیری در پیش از دبستان

مهارت های فرایندی و نشانه های آن در کودکان پیش از دبستان

نظرات