در خودرو 738x490 - نشستن کودکان در خودرو: اصول و قوانین

نشستن کودکان در خودرو: اصول و قوانین

شیوه نشستن کودکان در خودرو یکی از موضوعاتی که کمتر به آن توجه می شود. آشنا نبودن با اصول نشستن کودکان در خودرو شاید هزینه های سنگینی برای ما داشته باشد؛ که بزرگترین آن از دست دادن فرزند است!. در این مقاله با مهمترین اصول و قوانین نشستن کودکان در خودرو آشنا می شویم.

یک صندلی خودروی مناسب کودک نصب کنید تا فرزندتان را در خودرو ایمن نگه دارد

از تنظیم مناسب صندلی مخصوص کودکان  اطمینان حاصل کنید. تمام بندها باید صاف باشند (پیچ نخورده باشند) وکاملاً کشیده شده باشند. نباید بیش از یک انگشت شما بین بند صندلی و فرزندتان فاصله وجود داشته باشد. ایمن ترین مکان برای نصب صندلی خودروی کودک در وسط صندلی های ردیف پشتی خوردرو است.

.png - نشستن کودکان در خودرو: اصول و قوانین

صندلی عقب امن تر از صندلی جلو است.

هرگز صندلی خودروی شیر خوار یا کودک را در ردیف جلوی خودرویی که به سیستم کیسه هوا مجهز است نصب نکنید. کیسه هوا در صورت باز شدن ممکن است به طور جدی به فرزندتان صدمه بزند یا حتی او را بکشد.

 

جریمه نشوید!

یکی از قوانین راهنمایی و رانندگی در خصوص نشستن کودکان در خودرو این است که کودکانی که کمتر از ۱۲ سال سن دارند نباید در صندلی جلویی بنشینند. در آغوش گرفتن کودکان در زمان رانندگی نیز ممنوع است. اگر مجبور هستید صندلی مخصوص فرزندتان را بر صندلی جلو نصب کنید باز هم باید رو به عقب باشد و کیسه های هوا را باید خاموش کنید.

بر اساس یک پژوهش دولت آمریکا بیش از  ۸۰ درصد صندلی های خودروی کودکان درست نصب نمی شوند. پیش از نصب یک صندلی خودروی کودک باید دفترچه راهنمای آنرا به دقت مطالعه کنید و از افراد خبره نیز کمک بگیرید تا از نصب درست و ایمنی آن مطمئن شوید.

قوانین و اصول نشستن کودکان در خودرو بر اساس سن کودکان:

برای کودکان کمتر از شش ماه از صندلی مخصوص که قسمت عقب آن به طرف جلو خورد قرار گرفته و با کمربند مخصوص به صندلی محکم می شود، استفاده نمایید

6 ماه 300x188 - نشستن کودکان در خودرو: اصول و قوانین

 

برای کودکان بین ۶ ماه تا ۴ سال از صندلی مخصوص کودک که روی آن به جلو خودرو است استفاده می شود. این صندلی دارای کمربندهای مخصوص جهت بستن کودک می باشد.

تا 4 سال2 300x284 - نشستن کودکان در خودرو: اصول و قوانین

 

برای کودکان بین بین ۴ تا ۷ سال از صندلی که روی آن به جلو خودرو است استفاده می شود. این صندلی دارای یک کمربند ایمنی است که کودک را در صندلی محکم می کند

تا 7 سال 300x300 - نشستن کودکان در خودرو: اصول و قوانین

 

برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال از صندلی مخصوص استفاده می شود که توسط کمربند به صندلی خودرو محکم می شود. ضمنا کمربند ایمنی خودرو نیز برای محکم نگه داشتن کودک استفاده می شود

تا 12 سال 224x300 - نشستن کودکان در خودرو: اصول و قوانین

 

 

نظرات