ایستادن و نشستن در زمان بارداری 1 738x415 - اصول ایستادن و نشستن در زمان بارداری همراه با فیلم

اصول ایستادن و نشستن در زمان بارداری همراه با فیلم

‏به مرور که شکم بزرگ تر می شود و مرکز ثقل بدن تغییر می کند، حفظ وضعیت بدنی مناسب برای برقراری تعاد‏ل، جلوگیری از کمردرد و کاهش خستگی ضروری است. زمانی که در حالت ایستاد‏ه، نشسته با خوابیده هستید سنگینی بدن بر مفاصل، رباط ها و ماهیچه های شما فشار می آورد‏. وضعیت بدنی مناسب و رعایت اصول ایستادن و نشستن در زمان بارداری باعث توزیع فشار روی قسمت های مختلف می شود و از فشار روی یک یا چند بخش بدن جلوگیری می کند.

‏وقتی فردی وضعیت بدنی خوبی دارد بدن هم تراز است، بدین معنی که اگر نیمرخ او را در حالت ایستاده ببینید گوش ها، شانه ها، پهلوها و قوزک پا در یک خط مستقیم هستند. با تنظیم وضعیت بدنی خود هنگام ایستادن، نشستن، خوابیدن یا برداشتن اجسام، از ماهیچه ها، مفاصل و استخوان های خود مراقبت می کنید. در این مقاله اصول ایستادن و نشستن در زمان بارداری را در دو بخش مرور می کنیم:

اصول ایستادن و نشستن در زمان بارداری:

بخش اول ایستادن در زمان بارداری

‏ایستادن برای حفظ وضعیت بدنی مناسب تصور کنید که تاجی بر سر دارید و برای حفظ آن باید سر خود را صاف نگاه دارید. با استفاده از ماهیچه های گردن، سر خود را کمی به عقب ببرید به صورتی که چشم ها با شانه هایتان در یک راستا باشند. در زمان روز این وضعیت را حفظ کنید.

‏در اواخر بارداری از ایستادن طولانی مدت بپرهیزید زیرا این کار باعث کند شدن جریان خون از پاها به قلب و سر می شود و احساس سرگیجه یا غش به شما دست می دهد. اگر مجبور هستید مدت زیادی روی پا بایستید وزن خود را به طور متناوب روی پای راست پا چپ نگاه دارید، درجا بزنید، قوزک های پا را نرمش دهید یا به سمت عقب و جلو حرکت کنید. برای جلو گیری از کمردرد، زمانی که ایستاده هستید، یک پای خود را روی یک چهارپایه، پایه صندلی یا کشوی باز کمد قرار دهید و بعد از چند دقیقه پایتان را عوض کنید.

 

 بخش دوم نشستن در زمان بارداری

اصول ایستادن و نشستن در زمان بارداری

هنگام نشستن در زمان بارداری سعی کنید وضعیت بدن به صورتی باشد که چشم ها، شانه ها و پهلوهای شما در یک راستا باشند. به تدریج که شکم بزرگ تر می شود شاید نشستن روی صندلی هایی که قسمت تکیه آنها صاف است برای شما راحت تر از صندلی های کوتاه و راحتی باشد. برای راحتی بیشتر، هنگام نشستن بالش کوچکی پشت خود قرار دهید یا پاهای خود را روی یک چهار پایه بگذارید. هنگام بلند شدن برای جلوگیری از کمردرد ابتدا به سمت کنار صندلی حرکت کنید سپس به جلو خم شوید و با فشار روی بازوها پا دسته صندلی و کمک گرفتن از پاها از جای خود بلند شوید.

در اواخر بارداری از نشستن طولانیخودداری کنید. نشستن زیاد باعث ایجاد اختلال در گردش خون د‏ر پاها می شود. اگر مجبور هستید مدت طولانی بنشینید، وضعیت خود را به طور مراتب تغییر دهید، قوزک پای خود را نرمش دهید و پاها را روی هم بیندازید. برای جلوگیری از ورم کردن پاها سعی کنید آنها را در راستای بدن نگاه دارید. برای این کار می توانید پاهای خود را روی صندلی دیگر یا یک نیمکت قرار دهید.

در ویدئوی زیر اصول ایستادن و نشستن در زمان بارداری نشان داده شد.

 

مقالات مرتبط

روش صحیح خوابیدن در زمان بارداری

بلند کردن اجسام سنگین در زمان بارداری:چند توصیه مهم

تغذیه مناسب در دوران بارداری

نظرات