نظریه سلسه مراتب نیازهای مازلو و کاربرد آن در برنامه درسی اوان کودکی

مجموعه کتاب های آموزشی پیش از دبستان ویژه مربیان و کارشناسان

با توجه به ضرورت آگاهی مربیان، دانشجویان، اساتید و کارشاسان حوزه آموزش کودکان، در اینجا فهرستی جامعی از کتاب علمی و در عین حال کاربردی و مفید در حوزه آموزش به کودکان پیش دبستان بارگذاری شده است تا علاقمندان به این حوزه بتوانند از آنها استفاده کنند. کتاب های بخش اول به زبان فارسی و بخش دوم به زبان انگلیسی است. برای دانلود کافی است روی نام کتاب کلیک کنید

بخش اول: کتاب های آموزشی پیش از دبستان به زبان فارسی

کتاب فنون مراقبت و نگهداری از کودک

کتاب پرورش مهارتهای شناختی و خلاق کودک

کتاب مراقبت از سلامت کودک

کتاب بهداشت و ایمنی محیط پیش از دبستان

کتاب فعالیت های آموزشی پیش از دبستان

کتاب دانش فنی پایه در پیش از دبستان

کتاب پرورش مهارتهای کلامی کودک

کتاب پرورش مهارتهای ارتباطی و مشارکتی

کتاب پرورش خلاقیت در کودکان

کتاب بیماریهای شایع کودکان

کتاب بهداشت مادر و کودک

کتاب ایمنی و کمک های اولیه

برای اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید

 

 

دیگر کتابهای مفید در حوزه پیش از دبستان: کتابهای زیر از جمله منابعی است که مطالعه آنها به علاقمندان حوزه آموزش و پرورش پیش از دبستان پیشنهاد می شود. این کتاب ها را می توانید از مراکز فروش انتشارتی های مربوطه تهیه کنید.

تورنتون، لیندا. و برانتون، پت. (۱۳۹۶). کاربرد رویکرد رجیو امیلیا در آموزش پیش دبستان. ترجمه آیدا محمدی. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان (سال انتشار اثر به بان اصلی، ۲۰۱۰)
ایساکس، باربارا. (۱۳۹۶). به کارگیری رویکرد مونته سوری در آموزش پیش دبستان. ترجمه شیما الهی. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان (سال انتشار اثر به بان اصلی، ۲۰۰۷)
هولت، نیکی. (۱۳۹۵). به کارگیری رویکرد های اسکوپ در سال­های پیش دبستان. ترجمه شیما الهی. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان (سال انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۰۷)
نیکول، جانی. (۱۳۹۵). رویکرد اشتاینر والدورف در آموزش پیش دبستانی. ترجمه آیدا محمدی. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان (سال انتشار اثر به بان اصلی، ۲۰۱۰)
حبیبی، پریسا. و احمدی قراچه، علی محمد. (۱۳۹۰). الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان. تهران: سروش
ملکی، حسن. (۱۳۹۰). برنامه ریزی درسی دوره پیش از دبستان با رویکرد اسلامی. تهران: مدرسه
یوسفی، ناصر. (۱۳۹۵). رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال. تهران: شرکت سهامی انتشارات کارگاه کودک
طالب زاده نوبریان، محسن. (۱۳۸۵). برنامه ریزی آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
گروه پیش دبستانی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی. (۱۳۹۴). راهنمای برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی. تهران: مدرسه
مفیدی، فرخنده. (۱۳۹۳). مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان. تهران: سمت.
فرجاد، محمدعلی. (۱۳۹۳). آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: رشد

گردآوری: دکتر قاسم تبار

بخش دوم: کتاب های آموزشی پیش از دبستان به زبان انگلیسی

نظرات