های بارداری - آزمایش های بارداری:تشخیصی و غربالگری

آزمایش های بارداری:تشخیصی و غربالگری

آزمایش های بارداری در دو دسته قرار می گیرند: آزمایش های تشخیصی، آزمایش های غربالگری

در طول بارداری، پزشک برای تشخیص مشکلات احتمالی در شما یا جنین آزمایش های تشخیصی تجویز می کند. آزمایش های غربالگری بارداری (screening) روشی سریع، آسان و ارزان برای تشخیص مشکلات احتمالی است. اگر نتایج آزمایش منفی باشند پس بیمار نیستید اما اگر نتایج مثبت باشند برای تایید بیماری، آزمایش های بیشتری باید انجام شوند. اگر آزمایش های بعدی (آزمایش های تشخیصی بارداری) نشان دهند که بیمار نیستید معلوم می شود که آزمایش غربالگری بارداری اشتباه بوده است. آزمایش های غربالگری بارداری باید کمترین حمله را داشته باشند، یعنی فرد سالم نباید بیمار شناخته شود و همچنین فرد بیمار نباید سالم به حساب آید.

‏آزمایش های تشخیصی در مقایسه با آزمایش های غربالگری بارداری، در تشخیص مشکلات مادر و جنین تخصصی تر و قابل اعتمادتر هستند. آزمایش های تشخیصی بارداری اغلب تهاجمی تر و گران ترند و عوارض جانبی بیشتری نسبت به آزمایش های غربالگری بارداری رایج دارند. در نتیجه، پزشکان آزمایش های تشخیصی بارداری را فقط در صورت مثبت بودن آزمایش های غربالگری یا احتمال وجود خطر استفاده می کنند.

‏زمانی که نتایج آزمایش های غربالگری بارداری نشان دهند که مادر و جنین سالم هستند آزمایش های تشخیصی بارداری فقط به منظور اطمینان خاطر انجام می شوند. اما اگر نتایج آزمایش های غربالگری بارداری مشکوک باشند یا نشان دهنده مشکلی باشند ممکن است با تصمیم های دشوار و استرس زیادی روبه رو شوید.

زمانی که پزشک از شما می خواهد آزمایش ها را انجام دهید، موارد زیر را از او بپرسید. این موضوع ‏کمک می کند در مورد انجام داد: یا ندادن آزمایش آگاهانه تصمیم بگیرید. اگر آزمایش خطری ‏داشته باشد این سؤال ها بسیار مهم هستند:

* فواید، خطرها و جایگزین های این آزمایش چه هستند ؟

* این آزمایش چگونه انجام می شود؟

* این آزمایش، تشخیصی است یا غربالگری؟

* نتایج آزمایش های بارداری تا چه اندازه دقیق و معتبر هستند؟

* نتایج آزمایش های بارداری در مراقبت های بارداری چه تاثیری ‏خواهند گذاشت؟

* اگر نتایج آزمایش های بارداری منفی باشند چه اتفاقی می افتد؟ اگر مثبت باشند چطور ؟

* هزینه آزمایش های بارداری چقدر است؟ آیا بیمه آن را می پردازد؟

* پیامدهای انجام ندادن آزمایش های بارداری چه خواهند بود؟

‏چه اطلاعاتی باید دو پرونده پزشکی بیمار وجود داشته شود؟

در صورتی که پزشک از مشکلات جسمی یا مسائل رفتاری شما، همسر و خانواده هایتان مطلع باشد می تواند مراقبت های بهتری را در دوره بارداری برای شما فراهم کند.

آزمایش های بارداری

مواردی که باید در پرونده پزشکی وجود داشته باشد:

* ‏جراحی های قبلی یا بیماری هایی که نیاز به درمان پزشکی داشته اند.

* بیماری هار ارثی مانند بیماری های مادرزا دی (مثل مشکل قلبی)، کم هوشی، نابینایی، سقط جنین یا مرده زایی.

* مشکلات روانی یا رفتاری در حال یا در گذشته، مانند افسردگی با اختلال های خوردن.

*‏ آداب و رسوم و فرهنگ های خانوادگی که ممکن است در مراقبت های بارداری، روند زایمان و مراقبت های بعد از زایمان تاثیر بگذارند.

* ‏دارو های مورد استفاده در حال حاضر، حساسیت به دارو یا واکنش به داروهای مختلف.

‏* تجربه های منفی درباره بستری بودن، پزشکان یا بیماری ها (همه اینها ممکن است بر واکنش شما به مراقبان و مراحل درمانی تاثیر داشته باشند).

* قرار گرفتن در معرض هرگونه بدرفتاری، خشونت و سوء استفاده جنسی.

* استفاده مفرط از الکل، تنباکو، دارو های روان گردان و دیگر مواد زیان آور.

‏فناوری رو به پیشرفت پزشکی، توانایی تشخیص بسیاری از مشکلات بارد‏اری و بیماری های جنین را د‏ارد اما این فناوری هنوز توانایی درمان بسیاری از این بیماری ها را ندارد. برای مثال، آزمایش آمنیوسنتز می تواند وجود سندرم د‏اون را نشان دهد اما نمی تواند شدت این سندرم را مشخص کند. ‏از آنجایی که سندرم د‏اون قابل درمان نیست خانواد‏ه هایی که این آزمایش را انجام می دهند د‏ر صورت مثبت بود‏ن آزمایش، واکنش های متفاوتی نشان می دهند. بعضی خانواد‏ه ها تصمیم می گیرند جنین را سقط کنند اما برخی د‏یگر حتی در صورت وجود سندرم داون به سقط جنین فکر نمی کنند. این خانواده ها ممکن است آزمایش را انجام ندهند (و برای نتیجه آزمایش نیز انتظار کشند) یا شاید آن را انجام دهند که در این صورت از وجود مشکل در جنین آگاه می شوند و خود ‏را برای اینده آماده می کنند.

‏برخی آزمایش های بارد‏اری، بیماری های مشخص را که با درمان های دارویی یا خودد‏رمانی معالجه می شوند تشخیص می دهند. برای مثال آزمایش قند خون و آزمایش تشخیص د‏یابت، د‏یابت بارداری را تشخیص می دهند. برای د‏رمان دیابت می توانید رژیم غذایی و فعالیت بدنی خود ‏را بهبود دهید.

نظرات