بعد از سقط 1 - بارداری بعد از سقط جنین يا مرده زایی

بارداری بعد از سقط جنین یا مرده زایی

ا‏گر سابقه سقط جنین یا مرده زایی داشته اید باردار شدن باعث ایجاد احساسات بسیار متفاوتی در شما خواهد شد. ممکن است خوشحال شدن برای شما سخت باشد زیرا ترس از دست دادن کودکی دیگر شما را آزار می دهد. شاید باردار شدن، شما را تسکین دهد و به داشتن بارداری سالم امیدوار باشید. شاید فکر کنید بهتر است تا زمانی که از مرحله بحرانی (زمانی که در بارداری قبل کودک خود را از دست دادید) عبور نکرده اید زیاد احساساتی نشوید یا شاید فکر کنید بهتر است تا زمانی که نوزاد به دنیا نیامده است و از سلامتی او مطمئن نیستید به او دل نبندید.

آگاهی از علت سقط جنین یا مرده زایی به شما و متخصص کمک می کند تا این بار برای بارداری سالم تر برنامه ریزی کنید. ممکن است متخصص سعی کند با انجام آزمایش های بیشتر ترس شما را کاهش دهد یا خود شما به منظور کاهش ترس خواهان انجام آزمایش های بیشتر باشید. روش دیگر برای از بین بردن ترس، دیدن جنین است. برای مثال می تو انید حرکات جنین را در یک فاصله زمانی معین و از طریق صفحه نمایش سونوگرافی ببینید.

‏همان طور که ناراحتی و غم از دست دادن کودک برای افراد متفاوت است، احساسات افراد هنگام بارداری دوباره بعد از سقط یا مرده زایی با هم فرق می کند. در بسیاری از افراد، درد دل کردن با اعضای خانواده، دوستان، مشاور یا پزشک متخصص باعث کاهش ترس و نگرانی می شود. شما و همسسرتان با در میان گذاشتن مسائل و صحبت کردن درباره احساسات خود می توانید اندوه را از خود دور کنید و نگرانی هایتان را کاهش دهید.

 

‏پرسش و پاسخ:

پرسش : بارداری قبلی من به سقط جنین ختم شد، نگران هستم که این بار نیز نوزادم سقط شود یا مرده به دنیا بیاید، چه کاری برای غلبه بر ترسم می توانم انجام دهم؟

‏پاسخ : طبیعی است که با وجود سابقه سقط جنین نگران باشید. با متخصص درباره دلایل سقط قبلی محبت کنید واگر برای جلوگیری از مشکل می توانید کاری انجام دهید حتما آن را انجام دهید. برای کاهش ترس و نگرانی با دیگر مادرانی که کودک خود را از دست داده اند یا دوستان و خانواده صحبت کنید.

نظرات