درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال در 8 گام

درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال در ۸ گام

یکی از بزرگترین مشکلات و معظلات والدین در ارتباط با تربیت فرزند، مسئله اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال ، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به لپ تاپ و تب لت و تلویزیون است. از این رو ما در سایت مهد کودکان مجموعه مقالاتی را تدوین نموده ایم که در ۸ قسمت به طور جامع به بررسی تمامی ابعاد اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال ، یعنی اعتیاد به اینترنت؛ اعتیاد به لپ تاپ و تب لت و تلویزیون می پردازد، همچنین به دلایل ها و آمارها اشاره می کنیم و در نهایت راهکارهایی ارائه می دهیم. هشت راهکار ارائه شده در هشت نوشته عبارتند از:

۱) راهکار اول برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال : از موبایل و فضای مجازی به عنوان پرستار و نگه دارنده کودک استفاده نکنید
۲) راهکار دوم برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال : به کودک خود استفاده مسئولانه از فضای مجازی و موبایل را بیاموزید
۳) راهکار سوم برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال : باید مراقب بود که اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال، چگونه خانواده را تحت تأثیر خود قرار می دهد
۴) راهکار چهارم برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال : عوامل خطر در کودک را شناسایی کنید
۵) راهکار پنجم برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال :کودک تشویق شود که به فعالیت های دیگر بپردازد
۶) راهکار ششم برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال : علائم هشدار دهنده اعتیاد را فرا بگیریم
۷) راهکار هفتم برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال : هنگام مشاهده مشکلات، مداخله صورت گیرد.
۸) راهکار هشتم برای درمان و پیشگیری از اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال : وضع قوانین برای هر سن

در این مقاله به بررسی راهکار سوم برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال می پردازیم:

راهکار سوم برای درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال : باید مراقب بود که اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال، چگونه خانواده را تحت تأثیر خود قرار می دهد

شکل اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال همانند سایر الگوهای اعتیاد است به طور مثال: الکلیسم، وابستگی به مواد مخدر و سایر شکل های مصرف مواد مخدر است که، خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال می تواند با سایر جنبه های اعتیاد، رابطه ای فاصله دار داشته باشد اما اغلب اعتیاد چیزی است که فرد با آن بزرگ شده و ممکن است شبیه چیزی باشد که در یک بزرگسال دیده می شود.

درمان اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال در 8 گام

اشخاص دارای رفتارهای اعتیاد آمیز فکر می کنند که انواع اعتیاد، راهی برای مقابله با مشکلات یا راهی برای فرار از احساسات ناخوشایند هستند. یک کودک در معرض اعتیاد، احتمالا یک معتاد به اینترنت، گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال می شود. از یک چشم انداز خانوادگی، اعتیادها به عنوان راهی برای مقابله با احساسات دردناک و موقعیت های دشوار، می توانند از یک سابقه اعتیاد در خانواده سرچشمه گیرند.

کودکان با دیدن اینکه چگونه یک عمو، دایی یا سایر وابستگان از راه نوشیدن الکل، مصرف داروها، بازی ها یا سیگار کشیدن با مشکلاتشان مقابله می کنند. ممکن است نشانه هایی باشند که نشان دهد چگونه این افراد با مشکلاتشان کنار می آیند. به ویژه در میان کودکان، آن دسته که به به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال  اعتیاد دارند، اغلب بازی را به عنوان راهی برای فرار از تعارضها و آشفتگی های خود در زندگی شان مورد استفاده قرار می دهند. برای مثال کودکان خانواده های طلاق گرفته، یا کودکانی که تجربه ای در خصوص جابه جایی خانواده به مکان جدید داشته اند و یا با دشواری هایی در رابطه با والد جدید (ناپدری و نامادری) مواجه بوده اند ممکن است با بحران فردی روبه رو شوند. بنابراین گاه یاد می گیرند که به وسیله گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال، سازگاری ایجاد کنند. گفتنی است که این سازگاری با شرایط و محیط از طریق اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال، الزاما جنبه مثبت ندارد و ممکن است زمینه ساز بروز اعتیاد های متفاوت باشد

همچنین کودکی که احساس تنهایی، بی یاوری، غمگینی و افسردگی نماید و یا این که احساس کند از دوستانش رانده شده، ممکن است به بازی های دیجیتال رو بیاورد و حمایت مورد نیازش را در آن بیابد و در نتیجه شاهد اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال خواهیم بود

کودکانی که والدین شان انتظار بالایی از آنها دارند و فشار بیشتری برای عملکرد بهتر در مدرسه تجربه می کنند یا والدینشان به شکلی از آنها ناامید شده اند، ممکن است بازی های دیجیتال را به عنوان جایگزینی برای دریافت احساس کفایت، پذیرفته شدن و پاداش گیری مورد استفاده قرار دهند.

در واقع بازی های کامپیوتری و بازی های موبایل در زندگی آنها باید بتوانند قدرت کنترل و یک احساس پذیرش و همراهی القا کنند. آنها فرار کرده و به بازی به عنوان راهی برای فراموشی آنچه باعث دردسرهایشان شده پناه می برند ضمن آنکه نیم نگاهی نیز به دوستان آنلاین خود دارند تا حمایت و همراهی مورد انتظارشان را که باید از والدین دریافت کنند، از آنها بگیرند.

اعتیاد، اعتیاد است. این کودکان به جای روی آوردن به مواد مخدر یا الکل، ممکن است به اینترنت روی آورند تا توجه از دست رفته والدین را کسب کنند. خیلی طول می کشد که کودک احساس کند از بازی سیر شده است مانند سایر اعتیادها، استفاده از بازی، راهی برای فرار از مشکلات و نوعی خود درمانی برای ایجاد احساس بهتر در خود فرد است.

نظرات