بازی آموزشی مفید و ساده برای کودکان یک تا سه ساله: 27 بازی آموزشی،ماه آذر

بازی آموزشی مفید و ساده برای کودکان یک تا سه ساله: ۲۸ بازی آموزشی،ماه آذر

در وب سایت مهد کودکان بیش از ۶۸۰ فعالیت و بازی آموزشی برای کودکان یک ساله تا سه ساله ارائه شده است که همگی آنها به تفکیک ماه های سال می باشد. همچنین فعالیت های درون هر ماه نیز هفته به هفته می باشد.برای آگاهی از ویژگی ها، امتیازات و روش استفاده از این فعالیت ها اینجا کلیک کنید. در این نوشته ۲۸ فعالیت و بازی آموزشی ساده و مفید برای ماه آذر ارائه شده است. سایر ماه ها را از جدول زیر انتخاب کنید

مهر آبان آذر
دی بهمن اسفند
فروردین اردیبهشت خرداد
تیر مرداد شهریور

 

بازی آموزشی برای هفته اول آذر: کیسه حبوبات

بازی آموزشی شماره ۱) کجاست، او کیسه؟

دیدم، دیدم، یک کیسه،

دیدم، دیدم، یک کیسه،

بگرد ببین، بگرد ببین،

کجاست، اون کیسه؟

کجاست، اون کیسه؟

برای انجام دادن باز های این هفته کیسه های کوچکی درست کنید. آنها را از حبوبات پر کنید و سر آنها را مانند گونی برنج، محکم بدوزید. چند کیسه حبوبات را در کف اتاق در جاهایی که به راحتی دیده شوند قرار دهید و از کودک بخواهید آن ها را جمع کند. هنگام بازی، شعر بالا را برای او بخوانید.

 

بازی آموزشی شماره ۲: کیسه بازی

چند کیسه حبوبات برای کودک تهیه کنید، یا جوراب ضخیمی را از حبوبات پر کنید و سر آن را محکم ببندید. آنها را به کودک بدهید تا بازی کند.

 

بازی آموزشی شماره ۳: کیسه پلاستیکی

برای تهیه سریع و آسان کیسه حبوبات می توانید کیسه پلاستیکی کوچک و محکمی را پر از حبوبات سبک کنید و سر آن را با نوار چسب محکم ببندید.

 

بازی آموزشی شماره ۴: حفظ تعادل با کیسه حبوبات

یک کیسه حبوبات را روی کفش یا سرکودک بگذارید و از او بخواهید راه برود. ببینید می تواند چند قدم راه برود. ببینید می تواند چند قدم راه برود بدون آن که کیسه بیفتد. بازی را تا زمانی که کودک مایل است، ادامه می دهید.

 

بازی آموزشی شماره ۵: پرتاب کیسه

مقابل کودک روی زمین بنشینید. به آرامی کیسه حبوبات را به طرف او پرتاب کنید و از او بخواهید پس از گرفتن، آن را بلافاصله به طرف شما پرتاب کند. بازی را تا زمانی که مایل است، ادامه دهید و با چاشنی شعر “یه کیسه” و شوخی همراه کنید.

 

بازی آموزشی شماره ۶: یه کیسه

کیسه رو ببین تو دستم،

کیسه رو ببین تو دستم،

پرت می کنم، بگیرش.

پرت می کنم، بگیرش.

وقتی اونو گرفتی،

پرتش بکن، بگیرم.

پرتش بکن، بگیرم.

این شعر را هنگام پرتاب کردن کیسه حبوبات به سوی یکدیگر بخوانید.

 

بازی آموزشی شماره ۷: کیسه بره کجا؟ توی سبد!

سبد اسباب بازی های کودک را روی زمین قرار دهید و از کودک  بخواهید کیسه ها را داخل آن بیندازید. هرگاه کودک در پرتاب کردن مهارت بیشتری یافت، سبد را کمی دورتر بگذارید؛ یا به جای این سبد از قابلمه یا سبدکوچک تری استفاده کنید.

 

بازی آموزشی برای هفته دوم آذر: بالشتک بازی

بازی آموزشی شماره ۸: دور بالش ها

چرخ، چرخ، می چرخیم،

دوربالشا می چرخیم.

چرخ، چرخ، می چرخیم،

دور بالشا می چرخیم.

ما صبح زود می چرخیم.

پر، پر، می پریم،

توی بالشا می پریم.

پر، پر، می پریم،

توی بالشا می پریم.

ما صبح زود می پریم.

از افعال دیگری مانند دویدن و… نیز به جای پریدن و چرخیدن استفاده کنید.

 

بازی آموزشی شماره ۹: بالشتک درست کنید

به همراه کودک چند روزنامه را مچاله کنید و داخل یک کیسه زباله بزرگ محکمی بریزید. وقتی که کیسه پر شد، در آن را ببندید. از کودک بخواهید روی آن بپرد، بازی کند و لذت ببرد. به خاطر داشته باشید که پس از بازی، کیسه را از دسترس کودم دور کنید.

 

بازی آموزشی شماره ۱۰: دالی

جلوی چشم های کودک، یک دست خود را که با آن اسباب بازی کوچکی را گرفته اید، پشت بالشتک پنهان کنید. سپس در حالی که اسباب بازی در پشت بالشتک می ماند، دست خود را از پشت آن درآورید. آیا کودک می تواند حدس بزند، اسباب بازی کجاست؟ اورا تشویق کنید که دنبال آن بگردد.

 

بازی آموزشی شماره ۱۱: بالشتک پرداز

قالب های شیرینی پزی مختلفی را روی نمد قرار دهید و شکل آن ها را ببرید. سپس از کودک بخواهید، آن ها را به هر ترتیبی که که مایل است روی بالشتک پرزداری بچیند و با آن ها بازی کند. آیا می تواند درباره آنها صحبت کند و قصه بگوید؟ شما برای یک قصه تعریف کنید.

 

بازی آموزشی شماره ۱۲: روروک بالشتکی

بالشتکی را روی کف برهنه اتاق بگذارید و از کودک بخواهید روی آن بنشیند. بالشتکی هم برای خودتان بردارید و به او نشان دهید که چگونه لبه جلویی بالشتک را بگیرد و با استفاده از پاها، خود را به جلو یا عقب حرکت دهد و به اطراف بکشد. آیا می تواند به جلو یا عقب برود؟ می تواند دور بزند؟

 

بازی آموزشی شماره ۱۳: بالشتک میان وعده

برای خود و کودک چند بالشتک روی کف اتاق بگذارید تا در وقت میان وعده، روی آن بنشینید. هرروز بالشتک ها را به یک شکل بچینید.

 

بازی آموزشی شماره ۱۴: کپه بالشتک

کف اتاق یک کپه بزرگ از بالشتک درست کنید. با کودک دور کپه بچرخید . سپس به داخل آن بپرید. هنگام بازی، شعر “دور بالش ها” را بخوانید و بگویید و بخندید.

 

بازی آموزشی برای هفته سوم آذر: بردار، بگذار

بازی آموزشی شماره ۱۵: هنر برچسبی

تعدادی برچسب روی کاغذ مومی را در اختیار کودک قرار دهید. از او بخواهید به آرامی برچسب ها را از روی کاغذ بردارد و روی یک کاغذ محکم بچسباند تا یک تابلوی کلاژ درست کند. هنگام کار، کلمات گذاشتن و برداشتن را به کار ببرید.

 

بازی آموزشی شماره ۱۶: زمین بازی

یک کاغذ چهارگوش بزرگ را کف زمین بچسبانید، سپس از کودک بخواهید کارهای مختلفی را در داخل و خارج آن انجام دهد. برای مثال بگویید: ” بپر روی کاغذ، بیا بیرون از کاغذ، یک دستت را روی کاغذ بگذار. هر دو دست هایت را روی کاغذ بگذار. دست هایت را از کاغذ بردار.”

 

بازی آموزشی شماره ۱۷: برگ ها را بردار، برگ ها را بگذار!

به همراه کودک یک کپه برگ جمع کنید. سپس به او چنین فرمان هایی بدید: “یک برگ را از روی کپه بردار و بگذار روی پله. یک برگ دیگر را بردار و بگذار روی نرده.

 

بازی آموزشی شماره ۱۸: آهن ربا

یک تابلوی آهنی و تعدادی آهنربای تصویری و رنگی تهیه کنید. از کودک بخواهید آهن رباها را روی تابلو بگذارد و بردارد. هنگامی که آنها را می گذارد یا برمی دارد، شما اسم عمل او را بگویید: ” حالا آبی را گذاشتیم. حالا سگ را برداشتیم.”

 

بازی آموزشی شماره ۱۹: کلاه من

کلاه کودک را روی سرتان بگذارید و بگویید: “من کلاهم را روی سرم گذاشتم.” بعد کلاه را بردارید و بگویید: “من کلاهم را از روی سرم برداشتم.” سپس از کودک بخواهید کلاه را روی سرش بگذارد و بردارد وشما اسم عمل او را بگویید. این کار را به نوبت انجام دهید.

 

بازی آموزشی شماره ۲۰: گفت و گو در وقت میان وعده

از فرصت صرف میان وعده، برای تمرین مفهوم گذاشتن و برداشتن استفاده کنید. برای مثال بگویید: “پیش بند را بگذار. پیش بند را بردار. لطفا یک بیسکوئیت از دیس بردار و در بشقاب بگذار.”

 

بازی آموزشی شماره ۲۱: یک گل رو ی زانوم

یک گل دارم رو زانوم، رو زانوم.

یک گل دارو رو زانوم، رو زانوم.

برمی دارم گلم رو.

برمی دارو گلم رو.

می ذارمش رو کفشم.

می ذارمش رو کفشم.

هنگام خواندن شعر، از کودک بخواهید با برچسبی از گل این حرکات را نشان دهد.

 

بازی آموزشی برای هفته چهارم آذر: سبد بازی

بازی آموزشی شماره ۲۲: سبد دالی

تخم مرغ پلاستیکی یا اسباب بازی کوچکی را داخل سبدی پنهان کنید و روی آن را با پارچه بپوشانید. بگذارید کودک آن چیز را از روی پارچه لمس کند و حدس بزند که چیست. سپس پارچه را از روی سبد بردارید تا کودک ببیند که حدسش درست بوده است یا نه.

 

بازی آموزشی شماره ۲۳: سبدهای هنری

هر روز یک سبد پر از وسایل مختلف هنری به کودک بدهید. برای مثال، یک روز سبدی پر از کاغذ و مداد، روز دیگر خمیر بازی و در روز سوم کاغذ و برچسب های تصویری. کودک را تشویق کنید تا چیز های مختلفی با آن ها درست کند.

 

بازی آموزشی شماره ۲۴: سبد عروسک

کف یک سبد را با یک پتوی اسباب بازی یا حوله بپوشانید و عروسکی را داخل آن بگذارید. به کودک توضیح دهیدکه این عروسک احتیاج به کسی داردکه از او مراقبت کند. به او نشان دهیدکه چگونه عروسک را به دست گیردو بغل کند، به آرامی با او صحبت کند و برای او لالایی یا شعر بخواند.

 

بازی آموزشی شماره ۲۵: سبدرانی

از کودک بخواهید داخل یک سبد بزرگ و محکم، مثل سبد لباس چرک بنشیند. سپس سبد را در اتاق، به هر جا که کودک می خواهد، هل بدهید. برای مثال، کودک می گوید: “برو طرف صندلی، تندتر برو. برو آن ور.”

 

بازی آموزشی شماره ۲۶: توی سبد، بیرون سبد

به کودک کمک کنید که جوراب های لوله شده خود را داخل سبد پرتاب کند. به او بگویید تا هربار با انداختن یک جوراب به داخل سبد بگوید: “تو!” سپس وقتی جوراب ها را از سبد به بیرون پرت می کند بگوید: “بیرون”

 

بازی آموزشی شماره ۲۷: سبد خرید

چند نوع اسباب بازییا وسایل دیگر را روی قفسه ای مانند قفسه های فروشگاه بچینید. سپس یک سبد دسته دار به کودک بدهید و از او بخواهید برای شما خرید کندو هنگام خرید، به کودک دستور مشخصی بدهیدتا آن را انجام دهد. برای مثال به او بگویید: “یک قاشق بخر. یک ماشین بخر.” بازی را آنقدر ادامه دهید تا همه وسایل خریداری شود.

 

بازی آموزشی شماره ۲۸: توی سبدم

آی کوچولو نازنین، آی کوچولو نازنین.

بیا ببین چی دارم، چی دارم.

تو سبدم، چی دارم.

هر چی بخواهی دارم. هرچی بخواهی دارم.

یه….. دارم. یه….. دارم.

یه….. دارم. یه….. دارم.

توی سبد هر چی بخواهی دارم.

هرچی بخواهی دارم.

چهار چیز را داخل سبد بگذاریدو هنگام خواندن شعر، هربار یکی را خارج کنید و از کودک بخواهید نام آن را در جای خالی شعر شما بگوید.

بازی های مربوط به دیگر ماه ها را از کادر زیر انتخاب کنید

مهر آبان آذر
دی بهمن اسفند
فروردین اردیبهشت خرداد
تیر مرداد شهریور

نظرات