دانلود چکیده مبسوط مقالات کنگره آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

دانلود چکیده مبسوط مقالات کنگره آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تاریخ ۳۰-۲۹ خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد. در زیر عناوین مقالات این همایش فهرست شده است. کتابچه مربوط به چکیده مبسوط مقالات اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان است را می توانید از طریق لینکی که در انتهای این نوشته آمده است، دانلود کنید

مقالات سخنرانی

• تربیت اوان کودکی در ایران: معرفی یک برنامه درسی

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری  کودکان پیش از دبستان

• رویکردهای آموزشی نوین در رشد و آموزش کودکان در دوره پیش از دبستان

• تاثیر آموزش راهکارهای کمک حافظه ای بر کارکرد حافظه  کودکان پیش از دبستان با پیشینه وزن کم هنگام تولد

• آثار کودک آزاری و پیشگیری از آن

• بررسی تاثیر آموزش “برنامه خودمراقبتی پنج- آ” بر ساختار نقش در خانواده های دارای کودکان فلج مغزی

• دلالتهای علم عصب شناسی آموزشی بر آموزش کودکان در دوره پیش از دبستان

• بررسی تاثیر آموزش تئوری انتخاب به والدین و  کودکان پیش از دبستان بر عملکرد  خانواده

• مقایسه نیازهای روانی و استرس ادراک شده براساس آزمون اندریافت کودکان و ترسیم خانواده در کودکان طلاق و غیر طلاق

• نیازسنجی سطح دانش، نگرش و مهارت محیط زیستی مربیان پیش دبستان آموزش و پرورش شهر تهران

• اثربخشی هنر درمانی با رویکرد نقاشی بر کارکردهای اجرایی و مشکلات رفتاری در  کودکان پیش از دبستان دارای و علایم نقص توجه/ بیش فعالی

• بررسی نحوه  آموزش مهارت های زندگی در کودکان پیش از دبستان و تأثیر آن بر سلامت روانی آنان در بزرگسالی بر اساس الگوی حالت کامل سلامت روانی

• بررسی تاثیر آموزش سواد رسانه ای به مادران جهت کاهش اعتیاد به اینترنت در عصر انفجار اطلاعات در کودکان دختر پیش دبستانی شهرستان خرم آباد

• بررسی اثربخشی مداخلات بازیدرمانی بومیسازی شده بر تعامل والد- کودک مادران  کودکان پیش از دبستان دچار اختلال کاستی توجه/فزون کنشی

• بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر مهارت های اجتماعی و خلاقیت کودکان دیرآموز دوره پیش دبستانی

• اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر تاب آوری  کودکان پیش از دبستان

• نقدی بر سیاست های اصلی دورهی پیش دبستانی در ایران

• تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش پرخاشگرس و اضطراب  کودکان پیش از دبستان

• بررسی تاثیر آموزش ایمنی شخصی به مادران بر دانش و مهارت پیشگیری از سوء استفاده جنسی در دختران پیش دبستانی

• تأثیر شبکه های اجتماعی بر سبک فرزند پروری (مطالعه موردی والدین کودکان پیش از دبستان)

• بررسی اثر بخشی آموزش ارتباط بازی محور به مراقبین به شیوه CPRT برافزایش دلبستگی ایمن  کودکان پیش از دبستان مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران

• بررسی اثربخشی دوره ضمن خدمت مهارتهای تدریس درس تربیت بدنی برروی مدیران، معاونان و آموزگاران شهرستان پیرانشهر

• استفاده از بازی درمانی با شبیه سازهای رایانه ای در آموزش و یادگیری بر پایه رویکرد بارشناختی

• اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مولفه های سازگاری اجتماعی والدین  کودکان پیش از دبستان شهرگرگان

• ارزیابی محیط مراقبتی کودک در مدارس ابتدایی غیر دولتی شهر تهران

• مقایسه دلبستگی و رشد اجتماعی  کودکان پیش از دبستان مهدهای کودک شهری و روستایی

• بررسی رابطه کودک آزاری با باورهای دینی و عزتنفس والدین کودکان گروه سنی سال شهر تهران

• رابطه صمیمیت والدین با رشد مهارتهای ارتباطی و احساسی در  کودکان پیش از دبستان

• روشهای آموزش کارآفرینی به عنوان رویکردی جدید در آموزش  کودکان پیش از دبستان

• بررسی اثربخشی آموزش همدلی بر میزان نافرمانی  کودکان پیش از دبستان  شهر تهران

• اثربخشی فعالیت های تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سلامتی و کاهش اضطراب کودکان پیش از دبستان، بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی

• بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی با عزتنفس و سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر معلول جسمی- حرکتی شهر تهران

• اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در شهر تبریز

• بررسی رابطه مادر-کودک با مشکلات رفتاری کودکان ۶-۴ ساله کم شنوای شهرستان کرج

• تأثیر سوء جنگ تحمیلی بر  کودکان پیش از دبستان

• مقایسه جو عاطفی خانواده کودکان دارای اختلال اضطرابی با کودکان عادی

• آموزش کارکردهای اجرایی: اثر انتقالی نزدیک و دور به عملکرد شناختی و تحصیلی

• دیدگاه و انتظارات والدین از  کودکان پیش از دبستان

• تحلیل حمایت های قانونی بر سلامت روانی  کودکان پیش از دبستان از منظر حق بر زیست بدون تشویش

• نقش کاردرمانی در  کودکان پیش از دبستان دارای مشکلات حسی

• اثر بخشی آموزش فلسفه به کودکان بر کاهش رفتارهای پرخاشگری و قانون شکنی

• اثربخشی آموزش گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر پیش دبستانی شهر تبریز

• نقش اعتیاد به اینترنت و جو عاطفی خانواده در احساس تنهایی کودکان

• بررسی مداخلات رایج و زودهنگام در اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

• اثر بخشی درمان غنی سازی بر کیفیت زندگی خانواده های دارای فرزندان مبتلا به اختلال نقص توجه

• بررسی میزان آگاهی از بیماری ایدز، هپاتیت و رفتار پرخطر در کودکان خیابانی سنین پیش دبستان و دبستان جنوب شرق ایران: آموزش نیاز اساسی در این کودکان

• معماری و طراحی محیط آموزشی فرصتی در جهت تحریک ذهنی کودکان پیش از دبستان

• برنامه آموزشی تندرستی جیم جیم؛ یک روش بومی برای رشد مهارت های حرکتی کودکان

• سوء استفاده جنسی، تبعات و آسیبهای پیش رو در کودکان پیش از دبستان و ارائه راهکارها پیشگیرانه

• اثربخشی بازیدرمانی شناختی رفتاری بر عزتنفس کودکان پیشدبستانی شهر تبریز

• بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان و پذیرش خود در مربیان مهد کودک

• وضعیت صلاحیت حرفه ای در میان مدیران پیش از دبستان شهر تهران

• بررسی اثربخشی آموزش والدین در میزان آگاهی آن ها درباره ی خود مراقبتی جنسی کودکان شهر تهران

• بررسی شیوع آلودگی های انگلی و تنفسی درکودکان مهد کودک های شهرستان شوشتر

• بررسی مقایسه ای یادگیری در دانش آموزان پیش دبستانی بر مبنای اختلالات خواب

• اثربخشی آموزش مدیریت اضطراب خانواده به کودکان الگوهای دلبستگی ناایمن در مهدهای کودک شهر تبریز

• پیشبینی بالندگی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی در مراکز پیش دبستانی

• تعیین پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی ارگونومیکی فضاهای مراکز پیش دبستانی

• بررسی روایی و پایایی ابزار اغاز رشد کودکی در جامعه ایرانی

مقالات پوستر                                                                                 

• جایگاه اسباب بازی در رشد وارتقاء مهارتهای اجتماعی –روانی کودکان پیش از دبستان با تاکید بر آموزه های دینی

• توجه به تنوع فرهنگی و آموزش مفاهیم چند فرهنگی در آموزش پیش دبستان

• ضرورت توجه به آموزه های دینی در آموزش  کودکان پیش از دبستان

• مروری بر عوامل تعیین کننده سبک های فرزندپروری

• اثربخشی بازیدرمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری  کودکان پیش از دبستان با اختلال کم توجهی بیش فعالی

• مهارت حرفه ای معلمان و مربیان از نظریه های یادگیری در عنصر روشهای تدریس برنامه درسی مراکز پیش دبستانی شهرستان آمل

• سنجش مهارت حرفه ای معلمان و مربیان از نظریه های یادگیری در عنصر ارزشیابی برنامه درسی پیش دبستانی شهرستان آمل

• حقوق کودک در خانه و جامعه

• سنجش تسلط نظری معلمان و مربیان پیش دبستانی از نظریه های یادگیری رفتاری، شناختی و   اجتماعی

• مهارت حرفه ای معلمان و مربیان از نظریه های یادگیری در عنصر هدف برنامه درسی پیش دبستانی استان مازندران

• مهارت حرفه ای معلمان از نظریه های یادگیری در عنصر محتوای برنامه درسی پیش از دبستان شهرستان آمل

• تاثیر تمرینات هوازی در نوبت های صبح و عصر برشاخص های هنگام تولد نوزادان و دو ما پس از تولد

• ارتقای حافظه شنیداری دانش آموزان دارای مشکلات دیکته نویسی با مداخله درمانی آگاهی واج شناختی

• عوامل خطر و روشهای تشخیص آن در دوره خردسالی

• خانواده و اخلاق شهروندی کودکان با تأکید بر دوره قبل از دبستانی

• نگاهی به تاثیر آموزش بر تقویت هنر زیستن در  کودکان پیش از دبستان

• جایگاه رویکرد تلفیقی در دوره پیش از دبستان

• اثربخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر ارتقای حافظه دیداری دانش آموزان دچار لکنت

• بررسی بازی درمانی و مهارت های  کودکان پیش از دبستان

• معرفیِ پروژهی ضلع سوم: طراحیِ مجموعه کارگاههای گروهی کودکانِ دارای کمبودهای  رفتاری

• نقش محیط آموزشی بر بهبود یادگیری کودکان

• بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر کاهش نشانگان افسرده خوئی در  کودکان پیش از دبستان

• حق بررهایی از گرسنگی و تأمین حداقلهای معیشتی کودک از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی

• پیشبینی صفت بهوشیاری بر اساس آزار دوران کودکی

• هفت راز مدرسین برتر پیش دبستانی

• بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین زمان مداخله در لکنت پیش از سن دبستان: یک مطالعه مروری

• بررسی تاثیر اقدامات موسیقی درمانی بر روانخوانی در کودکان دبستانی کاشت حلزونی شنوائی

• بررسی تأثیر اموزش مهارتهای حرکتی هدفمند و پیوسته بر افزایش طول گفتار خودانگیخته در کودکان کاشت حلزونی شنوایی

• بررسی نقش آموزش پیش از دبستان در خانه بر مهارت های خواندن کودکان با اختلال یادگیری

• بررسی رابطه ی بین ویژگیهای دموگرافیک و اضطراب صفت در کودکان پیش از دبستان

• بررسی تأثیر آموزش نقاشی بر کودکان پیش از دبستان

• اثربخشی آموزش هنرهای بینایی بر اعتماد به نفس و مهارت حل مساله کودکان کم شنوا

• اثربخشی آموزش مفاهیم اخلاقی به روش تئاتر درمانی بر افزایش هوش اخلاقی کودکان شهر اصفهان

• مداخلات کاردرمانی در کودکان پیش از سن مدرسه دارای اختلال ADHD

• مقایسه مهارتهای اجتماعی کودکان با توجه به حضور و عدم حضور آنها در مهدکودک

• بررسی رابطه ی معانی رمزی نقاشی ترسیم خانواده با سبکهای فرزند پروری در  کودکان پیش از دبستان استان تهران

• بررسی اثر بخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر DIR بر بهبود کمرویی  کودکان پیش از دبستان

• چرایی درس پژوهی در دوره ی پیش دبستان

• تاثیر مداخلات آموزشی بر درک گروه سنی پیش دبستانی از خطر بلایا با استفاده از روشهای  جدید آموزشی و بازی نقش

• بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر سلامت کودکان: یک مطالعه ی  مروری در ایران

• ارتباط بین بینایی و ناهنجاری کایفوز در پسران

• تاثیر عوامل روانشناختی ارگونومیک در طراحی فضای مراکز پیش دبستانی شهر همدان

• بررسی ارتباط بین آموزش و سیاستگزاری سلامت بر اساس مدل PRECEDE-PROCEED و کیفیت زندگی در نوآموزان پیش دبستانی استان گیلان

• بررسی اثربخشی آموزش والدین در میزان آگاهی آن ها درباره ی خود مراقبتی جنسی کودکان پیش از دبستان شهر تهران

• اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری والد وکودک بر سبک فرزندپروری والدین،خودکنترلی هیجانی، اعتماد به نفس و انگیزش تحصیلی کودکان ADHD

• بررسی ارتباط بین عفونت توکسوکاریازیس و آسم کودکان مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز

• واکاوی اصول و عوامل یادگیری فعال رویکرد آموزشی های/اسکوپ در دوره پیش از دبستان

• اهمیت آموزش در پیشگیری از بروز مسمومیت کودکان

• بررسی نحوهی عملیاتی کردن عناصر برنامهدرسی روییدنی برای سنین اوان کودکی

• روش تدریس مبتنی بر طنز

• خانواده، ضرب المثل و آموزش

• کودکان و نیاز به توسعه فرهنگ مهاجر­پذیری

• پیش بینی سلامت روان دانش آموزان بر اساس شایستگی های معلم

• مروری بر انواع رویکردها، روش های سنجش تکانشگری و رفتارهای تکانشگرانه

• بررسی روایی و پایایی بسته سنجش پیش دبستانی مایلر برای کودکان شهر اصفهان

• ارزشیابی کیفیت فعالیت های جاری برای مراقبت های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم مبتنی بر استاندارد بین المللی اکرز (ECERS-R)

• تبیین مفهومی آموزش صلح در دوران کودکی

• بررسی مقایسه ای یادگیری در دانش آموزان پیش دبستانی بر مبنای اختلالات خواب

• سلامت و ایمنی  کودکان پیش از دبستان با مداخلات خانواده محور

• پدیکلوزیس و راه های پیشگیری از آن

• تجارب زیسته مادران کودکان  با هوشبهر مرزیِ سنین پیش دبستانی: پدیدارشناسی

• نقش معماری و زیبایی شناسی محیط  بر خلاقیت کودکان پیش از دبستان

• چشم انداز اقتصاد مقاومتی در آینه بازی های کودکانه

• روش های آموزش سلامت به  کودکان پیش از دبستان  دارای اختلالات رفتاری

• بررسی مقایسه ای ابعاد کیفیت زندگی والدین کودکان

• اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی-اجتماعی بر سازگاری خانوادگی، اجتماعی و عاطفی کودکان

• اثربخشی بازی های شناختی بر عملکردهای اجرایی کودکان دچار بیش فعالی نقص توجه

• بررسی اثربخشی قصه درمانی بر تاب آوری و خودپنداره کودکان دارای والدین مطلقه

• بررسی مداخلات رایج و زودهنگام در اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

• کودکان پیش از دبستان ، خانواده، آموزش و مهارتهای زندگی

• اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر بازداری پاسخ و حافظه کاری در کودکان پیش دبستان

• بررسی تاثیر ارگونومی محیطی بر شناخت و یادگیری  کودکان پیش از دبستان

• اهمیت شناسایی بهنگام کودکان با ناتوانی های یادگیری: معرفی مقیاس درجه بندی و مشاهده یادگیری

• مقایسه انعطاف پذیری کنشی، کیفیت زندگی و ناگویی خلقی در مادران کودکان اوتیستیک و مادران کودکان سندرم داون

• سنجش و راهنمایی مسیر شغلی در دوره های پیش از دبستان و دبستان

• تأثیر تجربۀ آموزش و پرورش پیش دبستانی بر اختلالات رفتاری و کارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایۀ دوم ابتدایی

• اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری والد وکودک بر اعتماد به نفس و انگیزش تحصیلی کودکان ADHD

• بررسی تأثیر آموزش کمک های اولیه بر یادگیری کودکان: مطالعه مروری

• مروری بر مداخلات زودهنگام برای کودکان دارای شکاف کام در سنین پیش از دبستان

• کودک و برنامه های تلویزیون در دهه ۹۰ شمسی: پیشرفت یا پسرفت در مهارتهای زندگی؟

• اثربخشی آموزش برنامه های مهارت زندگی بر افزایش مهارت های خندیدن و گفت و شنود کودکان پیش دبستان

• درمان اختلال اضطرابی دوران کودکی بر اساس نمودار بگلی از طریق تلفیق تکنیک های خانواده بازی درمانی خلاقانه و خانواده درمانی راه حل مدار و استفاده از پلاسیبو (مطالعه موردی)

• بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های رشد شناختی کودکان ۶ تا ۷ ساله منطقه ۸ تهران

• بررسی بهداشت روان ناشی از ناهنجاری اجتماعی دانش اموزان ابتدایی

• بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی

• بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی کودکان پیش از دبستان

• ویژگی هنردرمانی در چیست؟

• نشاط در خانواده های دارای فرزند اختلال یادگیری

• عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی

• تاثیر توانمندسازی تربیتی مادران در کاهش اختلال یادگیری دختران مقطع ابتدایی

• اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر بهبود خود-دلسوزی مادران کودکان ناتوان آموزش پذیر

• رابطه باور به دنیا عادلانه و نا عادلانه با حالات روانشناختی مثبت در والدین کودکان با نیازهای خاص

• مقایسه توانایی نظریه ذهن در  کودکان پیش از دبستان با سابقه ی مهد کودک و کودکان بدون سابقه مهد کودک

• تاثیر آموزش فعال بر آگاهی  کودکان پیش از دبستان در مورد سلامت دهان و دندان در مناطق شهری شهرستان تربت حیدریه

• سلامت و ایمنی  کودکان پیش از دبستان با مداخلات خانواده محور

• بایسته های تربیت شهروندی و تاثیر آن بر نظم اجتماعی دانش آموزان

• بررسی عوامل موثر بر سلامت روان در  کودکان پیش از دبستان

• اثربخشی راهبردهای شناختی و حافظه کاری بر رشد گفتار حل مسئله دانش آموزان با مشکلات ریاضی

• آشنایی کودکان با مفهوم خداوند بر اساس قصه موسی و شبان و تطبیق آن با مراحل رشد شناختی پیاژه

• تاثیر بسته آموزشی از راه دور مام بر تغییر سبک های فرزند پروری مادران مهد کودک های سه ستاره شهرستان ساری

• اثربخشی رویکرد یادگیری سازنده گرا در خلاقیت و مهارت حل مسئله کودکان پیش از دبستان

• گزارش کودک مبتلا به صرع با اختلال عملکرد اجرایی-  بررسی تکامل جسمی و روانی

• اثربخشی آموزش خانواده بر تغییر رفتار فرزندان در مراکز پیش دبستانی

• مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران کودکان دارای اختلال اضطرابی با مادران کودکان عادی

• پیشبینی اهمالکاری تحصیلی و سازگاری اجتماعی نوجوانان براساس سبکهای فرزندپروری

• اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان

• اثر بخشی آموزش بازداری پاسخ بر کاهش علائم تکانشی در کودکان دبستانی

• اثر بخشی قصه گویی) مبتنی بر تقویت گفتگوی درونی) بر کاهش نشانگان کمبودتوجه – بیش فعالی در کودکان

• بررسی تأثیر دوره ی پیش دبستانی برسلامت ، اموزش خواندن و نوشتن خلاق به دانش آموزان دوره اول ، دوم وسوم ابتدایی

• مقایسه مهارت های ارتباطی، ادراک شایستگی، پیشرفت تحصیلی در دختران بر اساس سن ورود به مدرسه

• اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر میزان مشکلات دلبستگی و نافرمانی مقابله ای  کودکان پیش از دبستان شهرستان تفرش

• اثر بخشی آموزش فلسفه کودک بر روی جرأت مندی  کودکان پیش از دبستان

• تأثیر مداخله آموزشی در مشارکت اجتماعی دانش آموزان پیش دبستانی و ارزیابی رضایت والدین

• سلامت ستون فقرات کودکان  کودکان پیش از دبستان : اثر ارگونومی محیط و وسایل

 

مقالات انگلیسی (سخنرانی و پوستر )

Comparison the effectiveness of different teaching methods (storytelling, performing demonsration activities and common activities) on physical and motor development of preschool children

Sleep Problems among Children with hearing loss in Hamadan, Iran

Sequencing effects of object control and locomotor skill during Integrated Neuromuscular Training in  –  year old children

Comparing the effect of gain-frame and loss-frame SMS on the knowledge and practice of mothers with children less than   years of age in the field of children oral health: A randomized controlled trial

Comparative study on the dimensions of quality of life of parents of children aged  –  years with behavioral disorders

Comparing the effect of gain-frame and loss-frame SMS on the knowledge and practice of mothers with children less than   years of age in the field of children oral health: A randomized controlled trial

Comparative study of Preschool education system in Iran with Selected Advanced Countries

Study of impact of play-centered communication training of caregivers, based on CPRT, on enhancement of safe attachment of pre-school children at Tehran’s boarding childcare centers

The Effictiveness of Play Therapy Based on Cognitive-Behavioral Model on the Behavioral Problems of Pre-School Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

برای دانلود چکیده مبسوط مقالات کنگره آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان بر روی آیکن زیر کلیک کنید

دانلود چکیده مبسوط مقالات کنگره آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

مقاله تخصصی در زمینه آموزش کودکان پیش از دبستان:
رویکردهای اصلی برنامه درسی در پیش دبستان
مراحل اجرای رویکرد پروژه ای در دوره پیش دبستان همراه با مثال

آشنایی با روش تماتیک (تم محور) در پیش از دبستان
روش های سنجش در پیش از دبستان

مبانی و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان

نظرات