هشت روش برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری

هشت روش برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری

امروزه اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری ،اعتیاد به لپ تاپ و تب لت و تلویزیون یکی از بزرگترین دغدغه های والدین است. بر این اساس در سایت مهد کودکان ما مجموعه مقالاتی را تدوین نموده ایم که در ۸ قسمت به طور جامع به بررسی تمامی ابعاد اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری ، اعتیاد به گوشی موبایل، اعتیاد به لپ تاپ و تبلت و تلویزیون می پردازد، به دلایل اشاره می کند و در نهایت راهکارهایی نیز ارائه می دهد. هشت راهکار ارائه شده در هشت نوشته به ترتیب عبارتند از:

۱) راهکار اول برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری : از موبایل و فضای مجازی به عنوان پرستار و نگه دارنده کودک استفاده نکنید
۲) راهکار دوم برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری : به کودک خود استفاده مسئولانه از فضای مجازی و موبایل را بیاموزید
۳) راهکار سوم برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری : باید مراقب بود که اعتیاد کودکان به گوشی و دیگر ابزارهای دیجیتال، چگونه خانواده را تحت تأثیر خود قرار می دهد
۴) راهکار چهارم برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری : عوامل خطر در کودک را شناسایی کنید
۵) راهکار پنجم برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری :کودک تشویق شود که به فعالیت های دیگر بپردازد
۶)  راهکار ششم برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری : علائم هشدار دهنده اعتیاد را فرا بگیریم
۷) راهکار هفتم برای درمان اعتیاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری : هنگام مشاهده مشکلات، مداخله صورت گیرد.
۸)  راهکار هشتم برای درمان و پیشگیری اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری : وضع قوانین برای هر سن

در این مقاله به بررسی راهکار چهارم برای پیشگیری از اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری می پردازیم:

راهکار چهارم برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری: عوامل خطر در کودک را شناسایی کنید

بازی های کامپیوتری  ممکن است کودک را در موقعیت خطر رشد اعتیاد به اینترنت قرار دهد. اینترنت خودش را در تار و پود زندگی انسانها تنیده است و اکثرا آن را در زندگی روزمره خود مورد استفاده قرار می دهیم. گرچه گاهی ساعت های متمادی آنلاین هستیم اما الزاما معنای آن، اعتیاد به اینترنت نیست. آنچه ممکن است کودکان را در معرض خطر قرار دهد، شرایط روان شناختی و اجتماعی است که آنها در پیش رو دارند. برای مثال بازی های رایانه ای، راهی برای سازگاری با این شرایط است. مثلا کودکی که در مدرسه مورد پذیرش اجتماعی نیست و احساس عدم کفایت می کند، ممکن است در بازی های کامپیوتری  خود را به جای قهرمانان بازی قرار دهد و بخواهد از شدت آسیب های روانی اش کم شود . البته این نوع سازگاری سالم نیست

دانشمندان هنوز به درستی نمی دانند چرا برخی علل، یک فرد را در برابر اینترنت و بازی های کامپیوتری تسلیم می کند در حالی که برخی دیگر را نه.

گروهی اعتقاد دارند که افراد می توانند به جنبه های اجتماعی روابط بین فردی که به شکل آنلاین است اعتیاد پیدا کنند. روابطی که زیبا و وسوسه انگیز بوده و کمتر تهدید آمیز می باشد. اما این رابطه در نهایت راضی کننده نخواهد بود.

برخی دیگر اعتقاد دارند که مصرف وسواس گونه، سرآغاز ظهور تمایلات افرادی است که از مشکلات فرار می کنند. در واقع استفاده بیش از اندازه  مربوط به آن دسته است که نمی توانند یا نمی خواهند با مشکلات پیش روی شان مواجه شوند .

هنوز بحث هایی نیز مطرح است که در برخی افراد، استفاده از اینترنت و بازی های کامپیوتری حالتی را ایجاد می کند که شباهت زیادی به قمار بازی دارد و آنچه ما را معتاد می کند حس لذت بخش آن است.

بر اساس پژوهش های در حال گسترش، اکثر متخصصان اعتقاد دارند که می توان پایه های عصب شناختی را در این نوع اختلال دید، به گونه ای که مغز معتادان به اینترنت و بازی های کامپیوتری  به شکل جزئی و ظریفی تغییر می کند و فرد به سوی اعتیاد کشیده می شود.

آنچه دانشمندان در حال حاضر می دانند آن است که انتظار می رود افرادی که از یک یا چند مورد از اختلالات مربوط به سلامت روان رنج می برند، احتمالا بیشتر به اینترنت و بازی های کامپیوتری  اعتیاد پیدا کنند

در کلینیک های تخصصی، برخی افراد مراجعه کننده که دارای اعتیاد هستند دارای دو اختلال می باشند. یکی اعتیاد و دیگری یک نوع اختلال روانی (یعنی اعتیاد به همراه یک اختلال روان پزشکی). گاه ابتد مشکلات روانی رخ می دهند.

این حالت می تواند منتهی به شرایطی شود که فرد الکل و داروها را برای اینکه به وی احساس بهتری دهد مصرف کند. گاه نیز سوء مصرف مواد مخدر اول اتفاق می افتد که می تواند منجر به مشکلات روانی شود. برای آنکه درمان مؤثر باشد، نیاز است که فرد مصرف الکل یا داروهای روان گردان را متوقف کند. درمان می تواند شامل رفتار درمانی، دارو درمانی و برخورداری از حمایت گروهی باشد.

هشت روش برای درمان اعتیاد کودکان به اینترنت و بازی های کامپیوتری

در مقایسه با کودکانی که تنها اعتیاد به اینترنت دارند یا اشخاصی که تنها از یک بیماری روانی رنج می برند، گروهی قرار دارد که دارای دو  اختلال همزمان هستند (هم اعتیاد به اینترنت دارند و هم از یک بیماری روحی رنج می برند) از نظر آماری این گروه گرایش و تمایل باطنی بیشتری به خشونت و دارو درمانی داشته و در پاسخ به درمان ضعیفتر عمل می کنند. مشکلات آنها به خانواده ها، دوستان و همکاران نیز کشیده می شود. غالبا داشتن هم زمان یک بیماری روانی و اختلال سوء مصرف مواد مخدر  منتهی به عملکرد ضعیف و احتمال بیشتر باز گشت بیماری می شود. این افراد هم در شرایط بستری قرار می گیرند و هم به شکل سرپایی درمان می شوند اما موفقیت های درمانی با ثبات و طولانی به دست نمی آورند.  در اعتیاد به اینترنت، اغلب متخصصان وجود اختلالات مرتبط با اینترنت و اختلالات روانی را خصوصا در کودکان کم سن و سال تشخیص نمی دهند.

والدین باید به کودکانشان کمک کنند که موضوعاتی همچون اعتیاد به اینترنت و علائم مشکلات روحی را بشناسند و با آنها مقابله کنند. در واقع یک ارزیابی روان شناختی ضروری است تا به طور صحیح وجود اختلال، تشخیص داده شود. افرادی که از اعتیاد به اینترنت رنج می برند و دارای اختلال روانی نیز هستند، نیازمند درمان های تکمیلی (درمان رفتاری و دارویی) هستند. حضور آنها در گروه ها و اجتماعهای درمانی ضروری است.

والدین باید به کودکی که برای مقابله با سطح کم اضطراب یا افسردگی اش از بازی استفاده می کند، آموزش دهند که چگونه می تواند راه های سالم تری را نسبت به بازی ها بر گزیند. اگر کودکی از اختلال کاستی توجه یا وسواس رنج می برد، دارو درمانی و درمان های رفتاری، ممکن است به او کمک کند که مقوله های مربوط به توجه و شرایط اجتماعی خود را که مرتبط به اعتیادش به اینترنت می باشد. بر طرف سازد .

نظرات