اثر موزارت

موسیقی موزارت: آیا اثر موزارت وجود دارد؟

اثر موزارت (Mozart effect) به تحقیقی اشاره دارد که اولین بار توسط راشر و همکاران او (۱۹۹۳) در دانشگاه کالیفرنیای اِرواین (UCI) انجام گرفته است. نمونه در این تحقیق ۳۶ دانشجو بودند که به طور تصادفی در سه گروه گمارش شده بودند.

بارداری 420x267 - بهترین سن برای بارداری: نگرانی هایی در مورد سن و زمان باردار شدن

بهترین سن برای بارداری: نگرانی هایی در مورد سن و زمان باردار شدن

در مجموع، زنانی که ۱۸ ‏تا ۳۵ ‏سال دارند مشکلات کمتری در بارداری دارند. دختران در شروع نوجوانی و زنان بعد از چهل سالگی ممکن است با مشکلات بیشتری در بارداری روبه رو شوند، با این حال