دروغگویی در کودکان

دروغگویی در کودکان را چگونه برطرف کنیم؟ والدین بخوانند

دروغگویی در کودکان دلایل متعدی دارد. از حدودا ۴ سالگی ممکن است فرزندتان دروغ گفتن را آغاز کند. کودکان ۴ تا ۵ ساله مفهوم دروغ را به طور کامل نمی دانند و دروغ گفتنشان ناشی از ذهن خلاقشان است. زمانیکه شاهد دروغگویی در کودکان هستید، بر اهمیت راستگویی تاکید کنید.

ازدواج مجدد

واکنش کودکان به ازدواج مجدد و نحوه صحیح رفتار با این کودکان

کودکی که پدر یا مادرش قصد ازدواج مجدد دارد، هر اندازه هم که در ناز و نعمت باشد و به هر میزان که آمادگی قبلی داشته باشد، در مورد حوادث و وقایع به وجود آمده گیج و سردرگم است.

بیماری کودکان

چگونه با بیماری کودکان مان روبرو شویم و درباره آن با کودک صحبت کنیم؟

معمولاً والدین برای جلوگیری از ایجاد ترس و نگرانی کودک، او را در جریان معالجه قرار نمی دهند. این روش درست نیست. بهترین راه این است که تا حد امکان کودک را با واقعیت آشنا کنیم

کودکان درباره مرگ

با کودکان درباره مرگ نزدیکان او چگونه صحبت کنیم؟

با کودکان درباره مرگ یا خودکشی یکی از عزیزان او (پدر، مادر، برادر و خواهر، دوست، پدر بزرگ و مادر بزرگ و …) چگونه صحبت کنیم و چگونه به سوالات او پاسخ دهیم