چرا کودکان هر چیزی را در دهانشان می کنند و چه باید کرد؟

چرا کودکان هر چیزی را در دهانشان می کنند و چه باید کرد؟

اما چرا کودکان هر چیزی را در دهانش می کنند؟ فرزندتان از دهانش برای کشف اشیا استفاده می کند. وقتی او چیزی را در دهانش می گذارد در واقع می خواهد درباره ی محیط اطرافش یاد بگیرد. باید هر چیزی که ممکن است موجب خفگی او شود را دور از دسترس او بگذارید.

فعالیت هایی برای افزایش توانايی ذهنی کودکان 9 تا 12 ماهه

فعالیت هایی برای افزایش توانایی ذهنی کودکان ۹ تا ۱۲ ماهه

برای تقویت توانایی ذهنی کودکان ۹ تا ۱۲ ماه خود دست کم به مدت بیست دقیقه در روز برای کودکتان کتاب بخوانید. به او نقاشی های شاد کتاب های مصور را همراه با توضیحاتی مختصر نشان دهید.