چرا کودکان هر چیزی را در دهانشان می کنند و چه باید کرد؟

چرا کودکان هر چیزی را در دهانشان می کنند و چه باید کرد؟

اما چرا کودکان هر چیزی را در دهانش می کنند؟ فرزندتان از دهانش برای کشف اشیا استفاده می کند. وقتی او چیزی را در دهانش می گذارد در واقع می خواهد درباره ی محیط اطرافش یاد بگیرد. باید هر چیزی که ممکن است موجب خفگی او شود را دور از دسترس او بگذارید.