کودک سه تا شش ماهه

ویژگی های اجتماعی و عاطفی کودک سه تا شش ماهه

در این مقاله شما را با مهمترین ویژگی های اجتماعی و عاطفی کودک سه تا شش ماهه آشنا می کنیم و همچنین فعالیت هایی را برای پرورش و تقویت رشد اجتماعی و عاطفی کودک سه تا شش ماهه پیشنهاد می دهیم.

چه کنیم تا کودک حرف زدن را زودتر بیاموزد؟ راهنمای والدین

نکات مهم و فعالیت هایی برای رشد زبانی کودکان شش تا نه ماهه

در این مقاله قصد داریم شما را با جنبه های مهم  رشد زبانی کودکان شش تا نه ماهه و همچنین فعالیت هایی که از طریق آنها می تواند به رشد زبانی کودکان شش تا نه ماهه کمک کند، آشنا کنیم. فرزندتان تقلید از صداهایی که در می آورید را آغاز می کند. کودکتان صداهای قابل […]

ویژگی های کودکان

ویژگی های کودکان صفر تا شش سال به تفکیک ماه و سال: راهنمای والدین

رشد و تحول کودکان برای والدین بسیار لذت بخش و هیجان انگیز است. همه والدین دوست دارند تا با ویژگی های کودکان خود آشنا شوند. لذا در این مقاله به طور خلاصه به مهمترین ویژگی های کودکان صفر تا شش سال به تفکیک سن آنها اشاره می شود. ب

ویژگی های کودکان

رشد زبانی نوزاد ۳ تا ۶ ماهه: ویژگی ها و فعالیت هایی برای تقویت آن

رشد زبانی نوزاد ۳ تا ۶ ماهه به آرامی اتفاق می افتد. او غان و غون می کند، آهنگ صدایش را تغییر می دهد و حالت صدایش عوض می شود، انگار که جمله ای را میگوید. برخی صداهایش را تقلید کنید و برایش صداهای جدید در آورید تا تکرار کند. این آغاز یک مکالمه است!

رشد زباني کودکان صفر تا سه ماهه

رشد زبانی کودکان صفر تا سه ماهه و فعالیت هایی برای تقویت آن

ممکن است صحبت کردن درباره رشد زبانی کودکان صفر تا سه ماهه عجیب به نظر برسد ولی ارتباط برقرار کردن بخش بزرگی از پیشرفت هوش نوزادتان را تشکیل می دهد. در چند ماه نخست او شروع به غان و غون کردن می کند و حالت و آهنگ صدایش همچون بالا و پایین شدن صدا هنگام گفتن یک جمله شکل می گیرد.