آزمایش های تشخیصی سلامت جنين و مادر

آزمایش های تشخیصی سلامت جنین و مادر

آزمایش های تشخیصی سلامت جنین و مادر می توانند اطلاعات مفیدی فراهم کنند و شما را از وجود مشکلات ژنتیکی در جنین آگاه کنند. در ادامه با مهمترین آزمایش های تشخیصی سلامت جنین و مادر آشنا می شویم.

زایمان دیررس

هفته ۴۱ بارداری و بعد از آن: زایمان دیررس

با اینکه بارداری معمولی ۴۰ ‏هفته طول می کشد اما بسیاری از بارداری ها طولانی تر می شوند و بارداری دیررس (زایمان دیررس) نامیده می شوند. برخی از بارداری های دیررس نتیجه اشتباه در محاسبه زمان زایمان هستند و در برخی موارد دیگر، جنین به زمان بیشتری برای رشد و تکامل نیاز دارد.

ماهه سوم2 420x199 - سه ماهه سوم بارداری: تغییرات در جنين، مادر و پدر

سه ماهه سوم بارداری: تغییرات در جنین، مادر و پدر

سه ماهه سوم بارداری دوره رشد نامیده می شود زیرا جنین رشد می کند و از نظر اندازه و شکل، شبیه نوزاد می شود. اگر چه هر چقدر زمان تولد نوزاد به زمان پیش بینی شده نزدیک تر باشد، احتمال زنده ماندن او بیشتر است اما معمولا نوزادانی که در این دوره به دنیا می آیند زنده می مانند.