رشد مغز در اوان کودکی و نکاتی که مربیان باید بدانند

رشد مغز در دوران کودکی و نکاتی که مربیان باید بدانند

فناوری های جدید، توانایی دانشمندان را در تحقیق پیرامون مغز افزایش داده است. گرچه هنوز راجع به مغز ناشناخته های زیادی وجود دارد، ولی می توان بعضی کلیات را در مورد رشد مغز در اوان کودکی مطرح کرد

اهداف، ضرورت ها و پیامدهای آموزش هنر در مدرسه

اهداف، ضرورت ها و پیامدهای آموزش هنر در مدرسه

آموزش هنر (تربیت­ هنری) به عنوان یکی از کارکردهای اساسی و مهم نظام آموزشی مطرح است. اهمیت این کارکرد از آنجا ناشی می­ شود که هنر و تربیت هنری در ایجاد و بارورسازی زمینه­ های سازنده­ای مانند نوآوری و خلاقیت، رشد مهارت­های فکری و شناختی، پرورش و تعدیل عواطف و احساسات (تربیت عاطفی )، رشد اخلاقی و … تأثیر شگرف دارد.

دیدگاه فرهنگی-تاریخی ویگوتسکی در حوزه تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان)

دیدگاه فرهنگی-تاریخی ویگوتسکی در حوزه تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان)

در یک نگاه می توان دیدگاه های نظری موجود در حوزه تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان) را در دو دسته قرار داد: ۱) دیدگاه تحولی حوزه تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان) ۲) دیدگاه دیدگاه فرهنگی-تاریخی ویگوتسکی در حوزه تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان).

روش مناسب به لحاظ تحولی (DAP)

رویکرد تحولی در برنامه درسی دوره پیش از دبستان (اوان کودکی)

در این مقاله رویکرد تحولی در برنامه درسی دوره پیش از دبستان (اوان کودکی) که در واقع بر اساس بیانیه انجمن ملیِ آموزش کودکان خردسال یا همان NAEYC می باشد را توضیح خواهیم داد. پیشتر در مقاله ای، روش مناسب به لحاظ تحولی (DAP) در آموزش به کودکان را توضیح دادیم. در این مقاله جنبه های دیگر این رویکرد تحولی را تشریح خواهیم کرد

سنتز پزوهی

سنتز پژوهی چیست؟ یک نمونه از سنتز پژوهی در حوزه پیش از دبستان

سنتز پژوهی[۱] شکل خاصی از مرور پژوهش[۲] است که تنها توصیفی، آگاهی­ دهنده و یا ارزیابانه نیست، بلکه ارتباط دهنده[۳] نیز است (میز[۴]، پاپ[۵] و پوپی[۶]، ۲۰۰۵). سنتز اشاره به ساخت یک کل درون چیزی، فراتر از دلالت بخش­های مجزا دارد

موسیقی کودکان

اهمیت دوران پیش از دبستان در آموزش موسیقی به کودکان: پژوهش دکتر قاسم تبار

دکتر قاسم تبار در ساله دکتری خود (۱۳۹۵) با استفاده از روش سنتز پژوهی، و بر اساس مطالعات تجربی انجام شده در جهان، به روشنی ضرورت و اهیمت آموزش موسیقی به کودکان و دلایل توجیه کننده آموزش موسیقی در مدارس را نشان داد. یافته های این مطالعه نشان داد که،

اهمیت ارتباط برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی) با کودک، خانواده و جامعه

اهمیت ارتباط برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی) با کودک، خانواده و جامعه

پژوهش ها نشان می دهند که یادگیری و تحول کودکان زمانی به بهترین وجه مورد حمایت قرار می گیرند که بین تجارب خانه و برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی) ارتباطی قوی خلق کنیم (فلیر و ویلیامز-کندی، ۲۰۰۲). وقتی این رابطه ی بین تجارب خانه و برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی) شکل نگیرد، کودکان در معرض پدیده ای قرار می گیرند که وایز و سانسون (۲۰۰۰) آنرا “فرایند دوگانگی در اجتماعی شدن[۱]” نامیدند.

چارچوب برنامه درسی پیش از دبستان

ماهیت و مفهوم چارچوب برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی)

بسیاری کشورها و ایالت ها دارای چارچوب برنامه درسی رسمی مخصوص به خود برای پیش از دبستان (اوان کودکی) هستند. بعنوان مثال، هونگ کونک دارای دستورالعمل برنامه درسی پیش از دبستان[۱] و نیوزیلند دارای برنامه درسی ته واریکی می باشد. اسنادی مانند چارچوب برنامه درسی، برای این تدوین شده اند که به متخصصان اوان کودکی […]