بارداری 420x267 - بهترین سن برای بارداری: نگرانی هایی در مورد سن و زمان باردار شدن

بهترین سن برای بارداری: نگرانی هایی در مورد سن و زمان باردار شدن

در مجموع، زنانی که ۱۸ ‏تا ۳۵ ‏سال دارند مشکلات کمتری در بارداری دارند. دختران در شروع نوجوانی و زنان بعد از چهل سالگی ممکن است با مشکلات بیشتری در بارداری روبه رو شوند، با این حال