اشعار مورد علاقه کودکان و 8 معیار انتخاب شعر برای کودکان

اهمیت دوران پیش از دبستان در آموزش موسیقی به کودکان: پژوهش دکتر قاسم تبار

دکتر قاسم تبار در ساله دکتری خود (۱۳۹۵) با استفاده از روش سنتز پژوهی، و بر اساس مطالعات تجربی انجام شده در جهان، به روشنی ضرورت و اهیمت آموزش موسیقی به کودکان و دلایل توجیه کننده آموزش موسیقی در مدارس را نشان داد. یافته های این مطالعه نشان داد که،

اهمیت ارتباط برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی) با کودک، خانواده و جامعه

اهمیت ارتباط برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی) با کودک، خانواده و جامعه

پژوهش ها نشان می دهند که یادگیری و تحول کودکان زمانی به بهترین وجه مورد حمایت قرار می گیرند که بین تجارب خانه و برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی) ارتباطی قوی خلق کنیم (فلیر و ویلیامز-کندی، ۲۰۰۲). وقتی این رابطه ی بین تجارب خانه و برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی) شکل نگیرد، کودکان در معرض پدیده ای قرار می گیرند که وایز و سانسون (۲۰۰۰) آنرا “فرایند دوگانگی در اجتماعی شدن[۱]” نامیدند.

چارچوب برنامه درسی پیش از دبستان

ماهیت و مفهوم چارچوب برنامه درسی پیش از دبستان (اوان کودکی)

بسیاری کشورها و ایالت ها دارای چارچوب برنامه درسی رسمی مخصوص به خود برای پیش از دبستان (اوان کودکی) هستند. بعنوان مثال، هونگ کونک دارای دستورالعمل برنامه درسی پیش از دبستان[۱] و نیوزیلند دارای برنامه درسی ته واریکی می باشد. اسنادی مانند چارچوب برنامه درسی، برای این تدوین شده اند که به متخصصان اوان کودکی […]

ایدئولوژی های برنامه درسی در پیش دبستان

ایدئولوژی های برنامه درسی با تاکید بر دوره پیش از دبستان (اوان کودکی)

یک بٌعد مهم از برنامه ­درسی ، ایدئولوژی است که زیربنایی طراحی برنامه درسی را تشکیل می دهد. در این مقاله چهار تا از ایدئولوژی های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان (اوان کودکی) را مورد بررسی قرار می دهیم. اسکایرو[۱] (۲۰۰۸) یکی از صاحب نظران حوزه برنامه درسی ادعا می­کند که چهار ایدئولوژی […]

الگوی های اسکوپ چیست و عناصر کلیدی آن کدامند؟

الگوی های اسکوپ چیست و عناصر کلیدی آن کدامند؟

یکی از الگوهای شناخته شده در حوزه آموزش و پرورش پیش دبستان (آموزش کودکان)، الگوی های اسکوپ (HighScope Model) می باشد. در مقاله رویکردهای برنامه درسی در پیش دبستان به طور خلاصه الگوی های اسکوپ معرفی شد. در این مقاله ، تاریخچه و ابعاد گوناگون الگوی های اسکوپ مورد بررسی قرار می گیرد.