اهداف یازده گانه آموزش و پرورش پیش از دبستان

اهداف یازده گانه آموزش و پرورش پیش از دبستان

پس از مشخص شدن و تعیین مبانی و اصول برای آموزش و پرورش پیش از دبستان، ضروری است تا در خصوص چهار عنصر، تصمیم گیری شود. بر این اساس با توجه به مبانی و اصول و نیز شرایط، واقعیتها و وضعیت کمی و کیفی آموزش و پرورش پیش از دبستان کشورمان، ضروری است تا چهار عنصر اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی تعریف و تعیین شود.

روشهای یاددهی-یادگیری (تدریس) در دوره پیش از دبستان

روشهای یاددهی-یادگیری (تدریس) در دوره پیش از دبستان

در رویکردها و مدل های برنامه درسی در پیش دبستان، دامنه گسترده از روشهای یاددهی-یادگیری مطرح شد. در جدول زیر به این روشها اشاره شد. اشاره به این موضوع در اینجا ضروری است که در این مقاله به جای استفاده از واژه “تدریس”، که القاء کننده آموزش یک طرفه از سوی معلم و نقش منفعلانه یادگیرنده است، […]

پیش دبستان

مبانی و اصول آموزش و پرورش پیش دبستان

کودک یک کل است و دارای ابعاد متعددی است. لذا در آموزش و پرورش پیش دبستان باید باید به شکل برابر به تمامی جنبه های رشد و تحول کودک جسمانی، معنوی، شناختی، عاطفی- اجتماعی) توجه داشت تا به جای تربیت کودک تک بعدی، “کل کودک[۱]” را پرورش دهیم. تحقق رشد همه جانبه کودکان مستلزم آن است

انواع اسباب بازی ها و بازی های با قاعده و تاثیرات آنها بر رشد کودکان پیش دبستان

اصول و راهبردهای آموزش به کودکان بر اساس نظریه شناختی

در آموزش به کودکان رویکردها و نظریه های متعددی مطرح شد. در این مقاله به ویژگی ها اصول آموزش به کودکان بر اساس نظریه شناختی می پردازیم
نظریه شناختی به عنوان یکی از مکاتب مهم و مطرح روان شناسی جای خود را در بین بسیاری از روان شناسان باز کرد. روان شناسان فراوانی با آزمایش و پژوهش های گوناگون سعی کردن

کودکان با نیازهای ویژه و آنچه مربیان پیش از دبستان باید بدانند

کودکان با نیازهای ویژه و آنچه مربیان پیش از دبستان باید بدانند

در مقاله “کمک به کودکان با نیازه های ویژه در پیش از دبستان: راهنمای مربیان” به بررسی کودکان دارای اختالال کاستی توجه/بیش فعالی؛ اختلال درخودماندگی (اوتیسم)؛ اختلال رفتاری و کودکان با تاخیر تحولی پرداختیم. در این مقاله قصد داریم در خصوص کودکان دارای نشانگان داون؛ ناتوانی های زبانی و شنیداری؛ ناتوانای های یادگیری و ناتوانی […]

کودکان با نیازهای های ویژه

کمک به کودکان با نیازه های ویژه در پیش از دبستان: راهنمای مربیان

در این مقاله قصد داریم در خصوص رفتار با کودکان با نیازه های ویژه، رهنمودهایی را برای مربیان پیش از دبستان ارائه دهیم. اختلالات و مشکلات کودکان با نیازه های ویژه بسیار گسترده است. بر این اساس در این نوشته به بررسی کودکان دارای اختالال کاستی توجه/بیش فعالی؛ اختلال درخودماندگی[۱]؛ اختلال رفتاری و کودکان با تاخیر تحولی می پردازیم.

روش آموزشی والدورف

روش آموزشی والدورف در تربیت اوان کودکی: تاریخچه، مبانی و اصول

در مقاله “رویکردهای برنامه درسی در پیش از دبستان: شش رویکرد مهم”، روش آموزشی والدورف به طور خلاصه معرفی شد. در این مقاله قصد داریم به معرفی جنبه های متعدد روش آموزشی والدوف بپردازیم.

کودکان تیزهوش

مربیان پیش از دبستان کودکان تیزهوش را چگونه تشخیص و آموزش دهند؟

کودکان تیزهوش پیشرس هستند و نسبت به کودکان هم سن خود رشد سریعی در یک یا چند حیطه را نشان می دهند. البته تیز هوشی چیزی بیشتر از رشد زودتر و سریع تر است. کودکان تیزهوش در مورد جهان خیلی متفاوت از همسالان خود می اندیشند.

مانند هر گروه دیگر، تنوع زیادی دربین کودکان تیزهوش وجود دارد. کودکان تیزهوش با یک یا چند ویژگی زیر، از کودکان عادی متمایز می شوند. این ویژگی ها عبارتند از

روش تماتیک یا تم محور

آشنایی با روش تماتیک (تم محور) در پیش از دبستان

روش تماتیک (تم محور) و پروژ ه ای، دو شیوه اصلی تلفیق در حوزه آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی است. روش تماتیک (تم محور) ابزاری برای آموزش دامنه ای از مهارتها و محتواها از طریق تلفیق حوزه های برنامه درسی حول یک موضوع (تم) است.

رویکرد پروژه ای

مراحل اجرای رویکرد پروژه ای در پیش از دبستان همراه با مثال: راهنمای مربیان

در گذشته روش استاندارد و غالب ارائه محتوای آموزش به کودکان، استفاده از موضوعات[۴] مشخص و از پیش تعیین شده بود (بر خلاف رویکرد پروژه ای). عناوین موضوعی اغلب با توجه به تجربیات مربی یا ایده های مشترک میان مربیان یک نهاد انتخاب می شد.