هنر در پیش دبستان و مهد کودک

هنر در پیش دبستان و مهد کودک شامل چهار بخش اصلی است

آموزش هنر در پیش دبستان و مهد کودک شامل چهار بخش حرکات موزون، موسیقی، تئاتر و هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی است که پس از ذکر مقدمه ای کوتاه به انها خواهیم پرداخت.

هنر عبارت است از ابداع یک طرح، خلق کردن و کاوش کردن. کودکان رنگ را مخلوط می کنند، خمیر مجسمه سازی را ورز می دهند و شکل می دهند، با مکعب ها و جعبه ها و لگوها، ساختمان بازی می کنند، حرکات موزون انجام می دهند، داستان هایی را به نمایش می گذارند، با ریتم خاصی دست می زنند و سرودها و آوازهایی می خوانند. کودکان علاقمندند لباس و کفش های بزرگ ترها را بپوشند و بدنشان را حرکت دهند. مربیان پیش دبستانی می توانند بسیاری از تجربیات هنری را در خلال روز، در برابر کودکان قرار دهند.

بخش های آموزش هنر در پیش دبستان و مهد کودک

استاندارد های ملی آموزش هنر آمریکا، چهار مولفه برای هنرها در نظر گرفته است:

حرکات موزون؛

موسیقی؛

تئاتر و هنرهای نمایشی (آنچه که ما در پیش دبستان به آن بازی های نمایشی می گوییم.)؛

هنرهای تجسمی.

در ادامه به معرفی این چهاربخش از آموزش هنر در پیش دبستان و مهد کودک می پردازیم:

بخش اول آموزش هنر در پیش دبستان : حرکات موزون

حرکات موزون یعنی استفاده از بدن برای بیان اندیشه ها، واکنش (مثبت) به موسیقی و بیان احساسات. هنگامی که کودکان را تشویق می کنید تا در برابر قطعه های موسیقی مختلف حرکات بدنی مختلفی انجام دهند، آنها درباره توانایی های حرکت بدنی خود آموزش می بینند و از زمان و فضا به اشکال مختلفی استفاده می کنند.

نشانه های درک کودکان پیش دبستانی از حرکات موزون:

برای حرکت کردن در یک موسیقی از روسری یا نوار (پرچم) استفاده کنند.

بعد از گردش و مشاهده یک مزرعه، حرکات حیوانات را تقلید کنند.

در برابر موسیقی تند، حرکات تند انجام می دهند و در مقابل آهنگ های آرام حرکات آرام انجام می دهند.

هنر در پیش دبستان و مهد کودک

بخش دوم آموزش هنر در پیش دبستان : موسیقی

موسیقی عبارت است از تلفیق صداها یا سازها برای خلق ملودی ها و صداهای خوشایند. کودکان موسیقی را با شنیدن و تعامل با انواع صداها یاد می گیرند. بنابراین باید فرصت هایی را برای کودکان فراهم کنید تا آنها با ابزارها و سازهای موسیقیایی بازی کنند، سرودهایی را بیاموزند یا بسازند، به موسیقی گوش دهند و در مورد صداها صحبت کنند. هنگامی که کودکان ابزارهای موسیقی را با دقت بررسی و امتحان کنند، ملودی هایی خلق کنند، یاد بگیرند به عنوان عضوی از گروه آواز بخوانند، از خود آوازی بسازند، در این صورت برای انواع موسیقی ارزش قائل می شوند و اشکال مختلف بیان موسیقی را می پذیرند.

نشانه های درک موسیقایی کودکان پیش دبستانی:

با ابزارهای موسیقی (سازهای مختلف) صداهایی ایجاد کنند.

بازی های موسیقیایی انجام دهند.

زمانی که دست زده می شود آوازی بسازند.

بگوید «این موسیقی مرا یاد رژه رفتن می اندازد.»

بخش سوم آموزش هنر در پیش دبستان : هنر نمایش

«هنر نمایش» عبارت است از گفتن داستان از طریق حرکت، گفتگو یا هردو. کودکان پیش دبستانی تشخیص می دهند که حرکت می تواندپیغام هایی را منتقل کند و اعمالی را نمایش دهد. مربیان پیش دبستانی هنگامی که لباس هایی در اختیار کودکان قرار می دهند تا به لباس دیگران بروند و وانمود کنند؛ یا زمانیکه به کودکان قطعات کمکی برای بازی با مکعب ها می دهند تا بتوانند شهرسازی کنند یا زمانیکه عروسک هایی را برای داستان گویی در اختیار کودکان قرار می دهند، در واقع در حال آموزش هنر نمایش به کودکان هستند. کودکان هنگامی که با وسایلی مانند موارد بالا بازی می کنند، احساس خود را بیان می کنند، چگونگی زندگی را نشان می دهند و ماوراء محدودیت هایی اطراف خود درباره جهان یاد می گیرند.

همچنین هنر نمایش، تاثیر مستقیمی بر سایر حیطه های یادگیری مانند زبان آموزی و سواد آموزی دارد. این نوع نمایش اجتماعی نه تنها استفاده از زبان شفاهی را افزایش می دهند، بلکه کوششی است تا کودکان با یکدیگر کار کنند و افکار و ایده های خود را با یکدیگر در میان بگذارند. این مهارت ها، درک خواندن را افزایش می دهد.

نشانه های مهارت های نمایشی در کودکان پیش دبستانی:

عروسک های نمایشی حیوانات را جمع آوری کنند تا در بخش بازی های نمایشی، نمایش «خانه پیرزن» را اجرا کنند.

به وسیله پانتومیم حالت افرادی را نشان دهند که خوشحال اند، غمگین اند، عصبانی، خسته و هیجان زده یا ترسیده اند.

یک عروسک را تزیین کنند و برای دیگران نمایش دهند.

وانمود کنند که مثل یک فیل قدم بردارند و سپس بپرسند: «حدس بزن من کی هستم؟».

بخش چهارم آموزش هنر در پیش دبستان : هنرهای تجسمی

هنرهای دیداری یا نمایشی به عنون یکی از بخش های آموزش هنر در پیش دبستان ، عبارت اند از رنگ کردن، نقاشی کردن، کولاژسازی، مدل سازی و مجسمه سازی با خاک رس یا سایر مواد، ساختمان سازی، عروسک سازی، بافتن و دوختن، پوسترسازی با تمبر و مهر، یا مکعب ها.

اگر به کودکان فرصت هایی بدهید تا با انواع رنگ های مختلف و کاغذ کار کنند، با مداد شمعی و ماژیک و گج نقاشی کنند و چیزهایی را با خمیر و چسب به هم بچسبانند، با قیچی های بی خطر و خمیر مجسمه سازی، کار کنند و با زمین شور و اسفنج و جارو، زمین را تمیز کنند، این فعالیت ها برای آنها مفید خواهد بود. هرچه بیشتر انواع وسایل و مواد در اختیار کودکان قرار دهید و درباره راه های استفاده از این وسایل گفتگو کنید، آنها توانایی بیشتری پیدا می کنند تا افکار خود را به وسیله هنرهای تجسمی بیان کنند.

هنرهای تجسمی، همچنین برای درک جهان به کودکان کمک می کند. کودکان یاد می گیرند که نقاشی کنند و نقاشی می کنند تا یاد بگیرند. کودکان با استفاده از انواع ماژیک، گل رس، کولاژ، انواع قطعه های سیم یا چوب می توانند چیزهایی را که درباره موضوعی یاد گرفته اند، نمایش دهند. با انجام دادن این کار، آنها در استفاده از وسایل نقاشی مهارت پیدا کنند و انواع پرسپکتیو را یاد بگیرند، روابط جزء و کل، اندازه، مکان و ویژگی های انسان ها و اشیاء را یاد می گیرند.

هنر در پیش دبستان و مهد کودک

نشانه های درک کودکان پیش دبستانی از هنرهای تجسمی:

بعد از دیدن کتاب هایی از لئو لیونی، کولاژی از کاغذ پاره ها درست کنند.

هنگام نقاشی (کار روی سه پایه)، از رنگ های روشن استفاده کنند.

سعی کنند به اشکال مختلفی شیء متحرکی را به حالت تعادل درآورند.

بتوانند کارتی زیبا (کارت دعوت، آرزوی خوب شدن…) برای دوستانشان درست کنند.

هنر در پیش دبستان و مهد کودک

ارتباط محتوای هنر در پیش دبستان با سایر حوزه های یادگیری

در یک مهدکودک یا مرکز پیش دبستانی با کیفیت، در تمام روز به هنرها پرداخته می شود. ستون اول از سمت راست محتوای کلی هنر در پیش دبستان را نشان می دهد. ستون دوم برخی از راه های متعددی را نشان می دهد که مربیان می توانند تجربه های یادگیری را برای کودکان ارائه دهند.

محتوای هنر در پیش دبستان آنچه مربیان می توانند انجام دهند.
حرکات موزون

(توانایی بدنی برای حرکت کردن و استفاده از زمان و فضا در راه های مختلف را بیاموزند.

به کودکان دستمال ها و نوار یا پرچم هایی بدهید تا هنگام انجام حرکات موزون با موسیقی از آن استفاده کنند.

از کودکان بخواهید به شیوه های مختلفی حرکت کنند.

انواع مختلفی از موسیقی نواخته شود تا کودکان هم حرکت تند بکنند و هم آهسته.

واژه های جدید را به کودکان بیاموزید، مانند «حرکت آرام»، «حرکت با جست و خیز»، «حرکت با شتاب و یا سرعت»، چرخیدن.

موسیقی

(آگاهی کودک از انواع مختلف موسیقی رشد کند و با شکل های مختلف بیان یا نمایش موسیقیایی آسوده و راحت باشد.)

در مهد کودک بخشی را برپا کنند تا کودکان بتوانند سازهای موسیقی را امتحان کنند و به موسیقی گوش کنند یا موسیقی خلق کنند.

واژه های موسیقیایی را به کودکان معرفی کنند: ریتم، ضرب، آرام، تند، بلند و کوتاه.

به کودکان آوازهایی را یاد بدهید که برای خانواده آنها آشنا باشد_ تصنیف ها، داستان های منظوم_  تا بتوانند آنها را باهم بخوانند.

وقتی براساس یک الگوی ریتمیک دست می زنند، براساس آن ریتم آواز یا ترانه ای بسازید.

هنرهای نمایشی

(منتقل کردن پیام یا داستان با حرکت یا گفتگو)

در بازی های وانمودسازی کودکان شرکت کنند و آنها را تشویق کنند.

علاقمندان را جمع کنند و کودکان را دعوت کنند تا داستان های آشنا را به صورت نمایش اجرا کنند. (مانند…)

از کودکان بخواهید با حرکات به صورت احساس افرادی را نشان دهند که خوشحال، غمگین، خشمگین، خسته، هیجان زده و ترسیده اند.

عروسک های نمایشی و وسایل کمکی در اختیار کودکان قرار دهید تا تشویق شوند داستانی را که می خوانید بازی کنند.

هنرهای تجسمی

(استفاده از رسانه های مختلف برای ارتباط و بیان احساسات، استفاده از وسایل هنری برای حل مشکلات، لذت بردن از انواع مختلف هنرها)

وسایلی را در اختیار کودکان قرار دهید تا بتوانند با استفاده از آنها افکار و ایده های خود را بیان کنند: ماژیک، مداد شمعی، رنگ، خمیر، کولاژ، سیم، قطعات مختلف (تیکه های چوب).

درباره روش های تصویرگری در کتاب ها با بچه ها صحبت کنید: تصاویری که با چسباندن تکه های مختلف ایجاد می شود، آب رنگ ها، پاستل ها. در بخش هنرها وسایل مختلفی را در اختیار کودکان قرار دهید تا استفاده از آنها را تجربه کنند.

در بخش هنرها چند آیینه قرار دهید تا کودکان هنگام کشیدن آدم ها بتوانند به قیافه های خود نگاه کنند.

کودکان را تشویق کنید تا برای نشان دادن آنچه یاد گرفته اند تصاویری رسم کنند.

کارهای هنری کودکان را به صورتی برجسته و جذاب در کلاس به نمایش بگذارید.

گردآوری: قاسم تبار

مقالات مرتبط

اهداف، ضرورت ها و پیامدهای آموزش هنر در مدرسه

رویکردهای آموزش هنر در مدرسه: شش رویکرد مهم

اهمیت دوران پیش از دبستان در آموزش موسیقی به کودکان: پژوهش دکتر قاسم تبار

موسیقی موزارت: آیا اثر موزارت وجود دارد؟

 

نظرات