کودک 4-3 ساله چه توانایی هایی دارد و چگونه به رشد او کمک کنیم؟

کودک ۴-۳ ساله چه توانایی هایی دارد و چگونه به رشد او کمک کنیم؟

در این مقاله ابتدا به ویژگی های رشدی یک کودک ۴-۳ ساله اشاره می کنیم. هدف این مقاله آشنا ساختن والدین (و همچنین مربیان) با مهمترین ویژگیها، توانایی ها و رفتارهای کودکان کودکان ۴-۳ ساله است. این فهرست تنها به شما یادآور می شود که کودک ۴-۳ ساله در حال حاضر قادر به انجام چه کارهایی است و چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد.

در بخش آخر  این مقاله فعالیت هایی را را معرفی کردیم که می توانند به رشد و یادگیری بیشتر کودک ۴-۳ ساله کمک کند.

توانایی های اجتماعی/ عاطفی کودک ۴-۳ ساله

از انجام کارهای جدید لذت می برد.

نقش مامان و بابا را بازی می کند.

در بازی های نمایشی، خلاق تر می شود.

بیشتر با سایر کودکان بازی می کند و نه تنها.

با سایر کودکان همکاری می کند.

اغلب نمی تواند بگوید چه چیزی واقعی و چه چیزی غیر واقعی (وانمودی) است.

درباره آنچه دوست دارد و به آن علاقمند است صحبت می کند.

توانایی های زبانی/ ارتباطی کودک ۴-۳ ساله

•  برخی قوانین ساده­ی دستور زبان را می داند، مانند کاربرد ضمایر من، ما، تو و شما.

می تواند ترانه ای را از حفظ بخواند، و شعری را که از حافظه اش به یاد بیاورد.

می تواند قصه بگوید.

می تواند اسم و فامیلش را بگوید.

توانایی های شناختی (یادگیری، تفکر، حل مسأله) کودک ۴-۳ ساله

برخی رنگها و اعداد را می شناسد و نام می برد.

مفهوم شمارش را درک می کند.

شروع به فهم معنای زمان می کند.

برخی قسمت های داستان ها را به خاطر می آورد.

مفاهیم مشابه و متفاوت را درک می کند.

نقاشی آدمکی با دو یا سه عضو می کشد.

کاربرد قیچی را یاد می گیرد.

برخی حروف را می تواند از روی سرمشق کپی کند.

می تواند با کارت یا بازی های صفحه دار بازی کند.

به شما می گوید که قرار است چه اتفاقی در کتابی که با هم می خوانید، بیفتد.

توانایی های جسمی- حرکتی کودک ۴-۳ ساله

روی یک پا به مدت دو ثانیه می ایستد و می پرد.

می تواند توپی را که به سمتش شوت می شود را بگیرد.

می تواند با نظارت شما چیزی را ببرد، خرد کند، آب بریزد و غذای خودش را با چنگال فشرده و پوره کند.

 

ارزیابی بیشتر کودکان ۴-۳ ساله: آیا رشد کودک من طبیعی و نرمال است؟

چنانچه کودک شما در انتهای چهار سالگی قرار دارد، اما یک یا تعدادی از موارد فهرست شده بخش زیر در کودک شما دیده می شود (برای مثال نامفهوم و مبهم حرف می زند) قبل از هرگونه برچسب زدن یا قضاوت در مورد کودک، ابتدا روان شناس با مربی مهدکودک را در جریان قرار دهید. مربی یا روان شناس مهدکودک، پس از بررسی و سنجش دقیق تر، در صورت نیاز، کودک را به یک پزشک، روان پزشک یا روان شناس کودک برای انجام آزمون های دقیق تر ارجاع خواهد داد. تاکید می کنیم که این فهرست  نمی تواند ابزار غربالگری و یا تشخیص نهایی هرگونه تاخیرات رشدی کودک باشد. باید به خاطر داشته باشیم که سرعت رشد بین کودکان متفاوت است.

نمی تواند در جا بپرد.

√ با خط خطی کردن کاغذ مشکل دارد.

√ علاقه ای به بازی های مشترک و تعاملی یا بازی نمایشی نشان نمی دهد.

√ سایر کودکان را نادیده می گیرد و یا به مردم و خانواده واکنش نشان نمی دهد.

√ در برابر لباس پوشیدن، خوابیدن و دستشویی رفتن مقاومت می کند.

√ نمی تواند داستان مورد علاقه اش را بازگو کند.

√ دستورات سه مرحله ای را پیروی نمی کند.

√ معنای مشابه و متفاوت را درک نمی کند.

√ مفهوم مال من و مال تو را درست به کار نمی برد.

√ نامفهوم و مبهم حرف می زند.

√ مهارت هایی را که پیشتر آموخته است را از دست داده و فراموش می کند.

 

چگونه به رشد و یادگیری کودکان ۴-۳ ساله کمک کنیم؟

مربیان و والدین می توانند با انجام بازی ها و فعالیت های پیشنهادی زیر به رشد و یادگیری هرچه بیشتر کودکان ۴-۳ ساله خود کمک کنند

√ بازی نمایشی با او انجام دهید. بگذارید او بازی را رهبری کرده و شما کارهایش را تقلید کنید.

√ درباره­ رویدادی پیش رو که احتمالاً باعث عصبی شدنش می شود، یک بازی نمایشی به او پیشنهاد کنید. مثلاً رفتن به مهدکودک یا بیدار ماندن تا دیروقت در خانه مادربزرگ را با او تمرین کنید.

√ هرگاه می توانید، به او انتخاب های ساده ای بدهید. بگذارید او انتخاب کند چه چیزی بپوشد، چه بازی را انجام دهد، یا چه میان وعده ای بخورد. انتخاب گزینه ها را به دو یا سه مورد محدود کنید.

√ در طول قرار بازی با سایر کودکان، بگذارید خودش با دوستانش مسأله شان را حل کنند، اما نزدیک باشید تا در صورت لزوم کمک برسانید.

رشد و یادگیری کودکان 4-3

√ تشویقش کنید تا در حین بازی با دیگران از کلمات استفاده کند، اسباب بازی هایش را تبادل کند و نوبت را در بازی با دوستانش رعایت کند.

√  اسباب بازی هایی به او بدهید که قوه­ی تخیل و تصورش را بسازد، مانند بازی تعویض لباس، ابزار آشپزخانه و آجر بازی

√ هنگام صحبت با او از دستور زبان صحیح استفاده کنید. به جای اینکه بگویید مامان از تو می خواهد که اینجا بیایی، بگویید من از تو می خواهم که اینجا بیایی.

√ واژه هایی مانند اولین، دومی، آخری را هنگام صحبت از فعالیت های روزانه به کار ببرید. این به فهم کودک از توالی زمانی کمک می کند.

√ برای پاسخ به پرسش های چرایی کودکتان وقت بگذارید. اگر پاسخ را نمی دانید خیلی ساده بگویید نمی دانم. می توانید با هم پاسخش را در کتاب، اینترنت یا از شخص دیگری جستجو کنید.

√ هنگام مطالعه با او، بخواهید که بگوید قرار است بعد چه اتفاقی در قصه بیفتد.

√ رنگها، تصاویر، اشکال و چیزهای داخل کتاب و منزل را بگویید. موارد را بشمارید. مانند تعداد میان وعده، بیسکوئیت، پله ها و قطارهای اسباب بازی.

√ به او بیاموزید بازی های بیرون از خانه مانند گرگم به هوا، وسطی و … را بازی کند.

√ موسیقی مورد علاقه اش را پخش کرده و با هم جست و خیز کنید. به نوبت از حرکات هم تقلید کنید.

مقالات پیشنهادی:

ویژگی های مهم و تقویت رشد اجتماعی و عاطفی کودک سه تا چهار ساله

سوالات جنسی کودکان را کی و چگونه پاسخ دهیم؟ همراه با فیلم

قوانین استفاده کودکان از موبایل و ابزارهای دیجیتال بر اساس سن

تشویق کردن کودکان: چقدر چگونه و تا چه اندازه کودکان را تشویق کنیم؟

نظرات